opleiding tot psycholoog

Opleiding tot Klinisch Psycholoog PPO-Opleidingen.
Opleiding tot Klinisch Psycholoog. De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Na afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog bent je een specialist in de zorg. Je werkt met complexe psychische problematiek.
klinische psychologie VIVES.
Binnen de opleiding tot Bachelor in de Toegepaste Psychologie kies je dan nog eens voor verdere specialisatie in één domein: de klinische psychologie psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van kinderen, volwassenen, ouderen, de school en pedagogische psychologie psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van kinderen en jongeren in een opvoedingscontext school en gezin en de arbeids en organisatiepsychologie psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van mensen in een arbeidscontext en van organisaties in het algemeen.
Onderwijskiezer.
Roadies op 1. Wat is, wat doet een psycholoog? Een psycholoog gebruikt psychologische kennis om bepaalde problemen op te lossen of bepaalde vragen te beantwoorden. Je werk en ook een deel van de opleiding verschilt al naargelang de gekozen sector.:
Wat is en doet een psycholoog? Psychologencommissie.
Verschil met psychotherapeuten: Vele klinisch psychologen besluiten na hun opleiding in de klinische psychologie nog een therapievorming te volgen. Zij zijn dan niet alleen klinisch psycholoog, maar ook psychotherapeut. Een klinisch psycholoog heeft evenwel geen therapie-opleiding nodig om therapie te mogen geven. Opmerking: in tegenstelling tot de titel van psycholoog is de titel van psychotherapeut niet wettelijk beschermd.
Wo-opleiding Psychologie.
Wil je klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog GZ-psycholoog worden, dan moet je na je masteropleiding nog twee tot vijf jaar een intensieve vervolgopleiding doorlopen. Alleen dan kun je door de overheid geregistreerd worden. Naar een plaats in zo'n' opleiding solliciteer je.
Postgraduaat in de gedragstherapie: Universitaire opleiding voor psychologen en psychiaters VVGT.
Pastgraduaat in de gedragstherapie. De postgraduaatsopleiding in de gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch-pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde groepspraktijk. Dit postgraduaat in de gedragstherapie heeft als doel deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten bij kinderen, jeugdigen, volwassen en ouderen te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende eenheden individu, groep, gezin. Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie leren de studenten op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden. De doelstellingen zijn gelegen op het niveau van kennis, vaardigheden en ervaring/attitude. Op het vlak van kennis, voorziet de opleiding in een kennismaking met recent onderzoek aangaande mechanismen van gezond en problematisch functioneren leerpsychologie, cognitieve psychologie, experimentele psychopathologie, een grondige kennismaking met het gedragstherapeutisch proces, en de theoretische modellen voor de belangrijkste psychische problemen en behandelmethoden.
Procedure voor verkrijgen van Titel van Psycholoog in Belgi.
Personen die hun opleiding kregen in een staat binnen de Europese Economische Ruimte waar het beroep van psycholoog niet gereglementeerd is en de opleiding evenmin, en een academische opleiding tot psycholoog volgden van vijf jaar, kunnen wellicht best proberen om via het Naric een gelijkwaardigheidsverklaring van hun diploma te bekomen.
CENTRUM VECTOR te Mol Multidisciplinaire praktijk voor psychotherapie en psychiatrie voor kinderen en jeugd.
Psycholoog / psychotherapeut. Kris studeerde af in 1997 aan de KU Leuven als Master in de seksuologie en in 1993 aan de Universiteit Gent als Master in de klinische psychologie. Hij genoot ook een opleiding tot relatie en gezinstherapeut. Hij is tevens werkzaam als psycholoog in de bijzondere jeugdzorg en als therapeut in een groepspraktijk.
Intra Extra psycholoog Therapeuten.
klinisch psycholoog, kinderpsycholoog en counselor, diagnosticus i.o. lid van BFP Belgische Federatie van Psychologen, VVKP Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 792-108-874. ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin binnen een medisch-psychiatrische context, zowel diagnostiek als psychologische begeleiding; specifieke ervaring rond autisme; opleiding speltherapie; sedert 2002 Meester in de muziek; volgde specialisatie in ACT acceptatie commitment therapie; postacademische vorming psychodiagnostiek i.o. doelgroep: kinderen, jongeren 0 tot 14 jaar en hun gezin.
Psychologie Open Universiteit Gent Universiteit Gent.
De competenties die u aanleert in de bacheloropleiding worden verder ontwikkeld tot het professionele niveau in de masteropleiding Psychologie. Master Arbeids en organisatiepsychologie. Master Klinische psychologie. Studiegids master psychologie. Studenten Open Universiteit die hun bachelor psychologie bijna afgewerkt hebben moeten een advies gesprek aanvragen alvorens met de master te beginnen. Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen uit de bachelor voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt. Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden. Meer informatie over de diploma's' belangrijk voor de opleiding psychologie!
Afstandsonderwijs: Psychologie Universiteit Antwerpen.
In de variant Levenslooppsychologie kijk je naar de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de hele levensloop. Je wordt opgeleid tot een deskundig psycholoog die mensen in verschillende levensfasen optimaal kan begeleiden. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk hierbij op zelfontplooiing.

Contacteer ons

Resultaten voor opleiding tot psycholoog