eerste lijn tweede lijn

eerstelijnsgezondheidszorg vlaamse samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg.
De huisarts is de centrale figuur binnen de eerste lijn. Vanuit het SEL wordt dan ook een nauwe samenwerking nagestreefd met de huisartsen en de huisartsenkringen. De definitie van eerstelijnsgezondheidszorg van de Vlaamse Regering kan u terugvinden in hoofdstuk 1 van het eerstelijnsdecreet van 3 maart 2004. Naast de eerstelijn spreekt men ook van de nulde lijn, de tweede en de derde lijn.
Vlaams Patiëntenplatform Thema's' Eerstelijnszorg.
Deze zorg situeert zich tussen de nulde lijn van zelfzorg en zelfhulp en de tweede lijn van ambulante gespecialiseerde zorg of de derde lijn van gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis. Deze zorgverstrekkers en instanties kunnen vallen onder eerstelijnszorg.: de lokale dienstencentra.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Eerste deskundige opvang voor patiënten, dus nog niet bijzonder gespecialiseerd. Patiënt kan zelf naar de zorgverlener toestappen zonder verplichte doorverwijzing noot: ook kinesitherapeuten met eigen praktijk worden hiertoe gerekend. Meer info is terug te vinden in het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid. Tweedelijnszorg of nog: tweedelijnsgezondheidszorg. Zorgverleners die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen of zorgcentra. De zorg is enkel toegankelijk na doorverwijzing van een andere zorgverlener. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' Derdelijnszorg of nog: derdelijnsgezondheidszorg. Zorg die intramuraal is, enkel op doorverwijzing mogelijk is en zeer gespecialiseerd. Doorgaans kan deze zorg worden teruggevonden in universitaire gespecialiseerde ziekenhuizen. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' De grens tussen deze niveaus is niet altijd duidelijk. Sommige zorgverleners uit tweede of derde lijn kunnen soms rechtstreeks bezocht worden.
Cookie Manager Independer.
Gezondheidszorg Wikipedia.
Wel kan er dan een verschil in tarief bestaan. Meestal betaalt men minder als men eerst via een vaste huisarts naar de tweede lijn stapt. De gezondheidszorg kent een breed scala aan traditionele vakgebieden als farmacie, geneeskunde, verpleegkunde en verloskunde. Ziekte en aangeboren afwijkingen: Ziektebeeld. Para Medische beroepen: Apotheker Diëtist Dierenarts Verpleegkundige Fysiotherapeut Ergotherapeut mondhygiënist Logopedist Oefentherapeut Cesar Oefentherapeut Mensendieck Optometrist Orthodontist Orthopedisch Manueel Therapeut O.M.T. Podotherapeut Psycholoog Psychotherapeut Radiodiagnostisch laborant Radiotherapeutisch laborant Tandarts Huisarts basisarts Medisch Specialist. In opleiding tot arts: Geneeskundestudent Coassistent. Medisch specialisten in opleiding: AIOS. Medisch specialisten niet in opleiding: ANIOS. Medische dienstverlening: Activiteitenbegeleider Ambulancedienst Apotheek Arbo-dienst Audiologische Centrum Crisisopvang Dieet Eerste hulp bij Ongelukken Ergonomische dienstverlening Fysiotherapie GGD Kraamzorg Patiëntenorganisatie RIAGGs Thuiszorg Verslavingszorg Verzorging Verpleging Voetverzorging Ziekenhuis Universitair ziekenhuis Kraamkliniek.

Contacteer ons

Meer resultaten voor eerste lijn tweede lijn