eerste lijn tweede lijn

Eerstelijns en tweedelijns zorg in de zorgverzekering UC.nl.
Toch wordt deze zorg tot de eerstelijns zorg gerekend, vooral omdat zij nog kunnen doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde tweedelijns zorg boven hen. Als een specialist bij een behandeling de ondersteuning inroept van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, dan valt de zorg van de fysio onder paramedische zorg: zorg die de tweedelijns behandeling ondersteunt.
Wetenschap hervormt eerste lijn.
Als mensen zich inschrijven in een eerstelijnsverband waar ze drempelloos kunnen participeren, dan zetten ze minder snel rechtstreeks de stap naar de tweede lijn. Dat is de ervaring die we hebben in de wijkgezondheidscentra. Kortom, als we dit plan realiseren dan zal er op termijn automatisch een bijsturing komen, zonder te bruuskeren. In een eerste voorstel gingen jullie uit van vaste zorgteams met duidelijke taakafspraken.
Verschil eerstelijnszorg en tweedelijnszorg.
Eerstelijns en tweedelijns psychologische zorg. Vanaf januari 2015 wordt er niet meer gesproken over eerstelijns en tweedelijns psychologische zorg, maar over generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Onder generalistische basis GGZ vallen milde en licht psychische klachten die vaak kort te behandelen zijn.
SOM Eerstelijn RTH.
De eerste lijn verzekert een dienst en hulpverleningsaanbod dat generalistisch is, rechtstreeks toegankelijk en heel laagdrempelig. De rechtstreeks toegankelijke hulp is een meer gespecialiseerd categoriaal of probleemgebonden hulpaanbod dat rechtstreeks toegankelijk is zonder een verwijzing vanuit een officiële toegangspoort en zich eerder op de tweede lijn situeert.
Geneeskunde voor het Volk Financiering van integrale zorg in de eerste lijn: Impact van commercialisering in Nederland en Zweden.
Het overgrote deel van de auteurs is het erover eens dat een forfaitaire betaling in de eerste lijn beter is voor de organisatie van integrale zorg dan een betaling per prestatie. Organisatorisch moeten multidisciplinaire eerstelijnscentra en zorgnetwerken met de tweede lijn het doel zijn.
psychologe wat is een psycholoog eerste lijn tweede lijn.
Eerste lijns en tweede lijnsgezondheidszorg psychotherapie Dronten-Flevoland. Met hulpverleners in de eerste lijn kunt u zelf contact opnemen. Om voor vergoeding van de psychologische behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is echter wel een verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Een eerstelijnspsycholoog heeft na de universitaire studie psychologie een tweejarige vervolgopleiding gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog gz-psycholoog. Daarna is er nog een aanvullende opleiding gevolgd tot eerstelijns-psycholoog. De eerstelijnspsycholoog heeft een brede kennis van psychische klachten en gedragsproblemen. Bij de eerstelijnspsycholoog kunt u terecht voor een kortdurende behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Enkele gesprekken zijn meestal voldoende om u weer op weg te helpen. In Nederland mag iedereen zich psycholoog noemen, maar iemand mag zich niet zomaar gz-psycholoog noemen: deze titel is beschermd.
Eerste en tweede lijnzorg Palliabru NL.
De palliatieve thuiszorgequipes voor het Brussels Gewest zijn: Omega, Continuing Care, Interface en Sémiramis. Welke soort zorg mag u verwachten van de zorgverleners van de tweede lijn? De tweede lijn handelt niet in de plaats van de eerste lijn. De 2 e lijn heeft een expertise in palliatieve zorg.
Gezondheidszorg Wikipedia.
Meestal betaalt men minder als men eerst via een vaste huisarts naar de tweede lijn stapt. Vakgebieden bewerken brontekst bewerken. De gezondheidszorg kent een breed scala aan traditionele vakgebieden als farmacie, geneeskunde, verpleegkunde en verloskunde. Ziekte en aangeboren afwijkingen: Ziektebeeld. Para Medische beroepen: Apotheker Diëtist Dierenarts Verpleegkundige Fysiotherapeut Ergotherapeut mondhygiënist Logopedist Oefentherapeut Cesar Oefentherapeut Mensendieck Optometrist Orthodontist Orthopedisch Manueel Therapeut O.M.T. Podotherapeut Psycholoog Psychotherapeut Radiodiagnostisch laborant Radiotherapeutisch laborant Tandarts Huisarts basisarts Medisch Specialist. In opleiding tot arts: Geneeskundestudent Coassistent. Medisch specialisten in opleiding: AIOS. Medisch specialisten niet in opleiding: ANIOS. Medische dienstverlening: Activiteitenbegeleider Ambulancedienst Apotheek Arbo-dienst Audiologische Centrum Crisisopvang Dieet Eerste hulp bij Ongelukken Ergonomische dienstverlening Fysiotherapie GGD Kraamzorg Patiëntenorganisatie RIAGGs Thuiszorg Verslavingszorg Verzorging Verpleging Voetverzorging Ziekenhuis Universitair ziekenhuis Kraamkliniek.
De lijnen in de gezondheidszorg Hoe zit de gezondheids zorg in elkaar.
Er zijn verschillende lijnen in de gezondheidszorg: de nulde lijn, de eerste lijn, de tweede lijn, de derde lijn en de vierde lijn topzorg. Maar waarom is de zorg in verschillende dele verdeeld. Het is vooral geld te besparen ze zorgen ervoor dat je niet onnodige zorg hebt.
Eerste lijns en tweede lijnsgezondheidszorg psychotherapie Dronten-Flevoland.
Met hulpverleners in de eerste lijn kunt u zelf contact opnemen. Om voor vergoeding van de psychologische behandeling door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is echter wel een verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Een eerstelijnspsycholoog heeft na de universitaire studie psychologie een tweejarige vervolgopleiding gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog gz-psycholoog. Daarna is er nog een aanvullende opleiding gevolgd tot eerstelijns-psycholoog. De eerstelijnspsycholoog heeft een brede kennis van psychische klachten en gedragsproblemen. Bij de eerstelijnspsycholoog kunt u terecht voor een kortdurende behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Enkele gesprekken zijn meestal voldoende om u weer op weg te helpen. In Nederland mag iedereen zich psycholoog noemen, maar iemand mag zich niet zomaar gz-psycholoog noemen: deze titel is beschermd. De naam van de gekwalificeerde gz-psycholoog wordt om die reden opgenomen in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG. Wanneer er sprake is van heel specifieke of complexe klachten, of van ernstige psychische problemen, volgt verwijzing naar een specialist. Deze is werkzaam in de tweede of derde lijn van de gezondheidszorg in Nederland, zoals bijvoorbeeld de specialisten in ziekenhuizen.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Zorg buiten het ziekenhuis. Eerste deskundige opvang voor patiënten, dus nog niet bijzonder gespecialiseerd. Patiënt kan zelf naar de zorgverlener toestappen zonder verplichte doorverwijzing noot: ook kinesitherapeuten met eigen praktijk worden hiertoe gerekend. Meer info is terug te vinden in het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid. Tweedelijnszorg of nog: tweedelijnsgezondheidszorg. Zorgverleners die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen of zorgcentra. De zorg is enkel toegankelijk na doorverwijzing van een andere zorgverlener. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' Derdelijnszorg of nog: derdelijnsgezondheidszorg. Zorg die intramuraal is, enkel op doorverwijzing mogelijk is en zeer gespecialiseerd. Doorgaans kan deze zorg worden teruggevonden in universitaire gespecialiseerde ziekenhuizen. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' De grens tussen deze niveaus is niet altijd duidelijk. Sommige zorgverleners uit tweede of derde lijn kunnen soms rechtstreeks bezocht worden.

Contacteer ons

Op zoek naar eerste lijn tweede lijn?