eerste lijn tweede lijn

Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Zorg buiten het ziekenhuis. Eerste deskundige opvang voor patiënten, dus nog niet bijzonder gespecialiseerd. Patiënt kan zelf naar de zorgverlener toestappen zonder verplichte doorverwijzing noot: ook kinesitherapeuten met eigen praktijk worden hiertoe gerekend. Meer info is terug te vinden in het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid. Tweedelijnszorg of nog: tweedelijnsgezondheidszorg. Zorgverleners die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen of zorgcentra. De zorg is enkel toegankelijk na doorverwijzing van een andere zorgverlener. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' Derdelijnszorg of nog: derdelijnsgezondheidszorg. Zorg die intramuraal is, enkel op doorverwijzing mogelijk is en zeer gespecialiseerd. Doorgaans kan deze zorg worden teruggevonden in universitaire gespecialiseerde ziekenhuizen. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' De grens tussen deze niveaus is niet altijd duidelijk. Sommige zorgverleners uit tweede of derde lijn kunnen soms rechtstreeks bezocht worden.
Het verloskundig systeem Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen KNOV.
Het Nederlandse verloskundig systeem staat bekend om haar fysiologische benadering en autonome verloskundigen. Het systeem van eerste, tweede en derde lijn is voor veel omringende landen bijzonder. Daar werken verloskundigen vaak in een hiërarchische relatie met gynaecologen en kinderartsen verbonden aan een ziekenhuis.
Wat is eerstelijns GGZ en wat is tweedelijns GGZ? Zorgprisma Publiek.
Ik wil graag meer informatie over.: Wat is eerstelijns ggz en wat is tweedelijns ggz? Het grootste verschil tussen een eerstelijnsbehandeling en een tweedelijnsbehandeling is de duur van de behandeling en de zwaarte van de behandeling. Behandeling in de eerste lijn is bedoeld voor mensen met lichte tot matige klachten.
eerstelijnsgezondheidszorg vlaamse samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg.
De huisarts is de centrale figuur binnen de eerste lijn. Vanuit het SEL wordt dan ook een nauwe samenwerking nagestreefd met de huisartsen en de huisartsenkringen. De definitie van eerstelijnsgezondheidszorg van de Vlaamse Regering kan u terugvinden in hoofdstuk 1 van het eerstelijnsdecreet van 3 maart 2004. Naast de eerstelijn spreekt men ook van de nulde lijn, de tweede en de derde lijn. De nulde lijn. Met de nulde lijn bedoelt men de mantelzorgers: mensen die op niet-professionele basis de zorg voor een ander opnemen ouders, kinderen, andere familieleden, buren, vrienden. In veel gevallen zijn het de mantelzorgers die thuiszorg mogelijk maken. Ook zelfhulpgroepen en vrijwilligers worden tot de nulde lijn gerekend, maar evenzeer scholen of bv. De tweede lijn. De tweede lijn wordt gevormd door zorg en hulpverleners die na verwijzing kunnen worden geconsulteerd bijvoorbeeld een psycholoog, psychotherapeut of psychiater van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg CGG.
Wat is eerstelijns en tweedelijnszorg? Independer.nl. Independer weblog. Independer.
Goed" is goed." De Vries uit VELDHOVEN 1 uur geleden, energie. Dokters aan de schandpaal? Beoordelen medici van levensbelang. Huisartsen staken woensdag tegen afschaffing vrije artsenkeuze. Online reviews: de eerste lijn kan er niet omheen. Helft patiënten bijna slachtoffer medische misser.
Trimbos.nl.
Blijf op de hoogte en meld u aan voor een van onze nieuwsbrieven. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten.
Invulling van uw externe helpdesk; eerste of tweedelijn? Swink webservices.
U wilt uw externe helpdesk uitbesteden? Al snel komt u de woorden eerste of tweedelijns helpdesk tegen, maar wat is nu precies het verschil? Als voorbeeld nemen wij Swinks helpdesk voor e-Learning. Swink ondersteunt studenten, docenten en overige medewerkers bij het dagelijks gebruik van de e-Learning-omgeving.
Diabeteszorg in de 2e lijn Penders Voetzorg.
Wat is de tweede lijn? Onder de tweede lijn verstaan we alle hulpverleners, professionals en specialisten die werken op doorverwijzing vanuit de eerste lijn en tweede lijn en meestal werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, zoals.: Wat doet de tweedelijns zorg?
Independer Toegang geweigerd.
Sorry, toegang is geweigerd. Je hebt onze website te vaak achter elkaar opgevraagd. Om misbruik te voorkomen hebben we je de toegang geweigerd. Is dit onterecht? Dan kun je contact met ons opnemen via 035-626 55 44 of stuur een e-mail naar info@independer.nl.
eerstelijns, tweedelijns, derdelijns chemotherapie?
Dit noemen we dus eerste lijn. Een tweede lijns behandeling krijg je als blijkt dat de behandeling niet heeft voldoende heeft gewerkt bij vrouwen die neo-adjuvant kuren kan je dat meten omdat er nog tumor aanwezig is. Verder weet je dat als iemand een recidief of uitzaaingen krijgt.
Focus op kanteling eerste lijn Gemeente.nu.
De nulde lijn staat voor het domein burgerkracht, de eerste lijn voor het domein algemene voorzieningen en sociale wijkteams welke vrij toegankelijk zijn voor burgers en de tweede lijn voor het domein specialistische ondersteuning welke alleen via verwijzing toegankelijk is voor burgers.

Contacteer ons

Resultaten voor eerste lijn tweede lijn