opleiding tot psychotherapeut

Persoonsgerichte psychotherapie in de praktijk.
Marijke Baljon, Grieteke Pool en Roelf Jan Takens hebben jarenlange ervaring als praktiserend psychotherapeut en met het geven van onderwijs aan postdoctorale/postmaster opleidingen in de gezondheidszorg, psychotherapie en de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog. Zij zijn allen lid van de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie en daarbij erkend als supervisor en leertherapeut.
Postgraduaat psychotherapie: optie volwassenen Profiel Universiteit Antwerpen.
10% kunnen toegelaten worden op basis van een aanvraagdossier dat voldoende garanties voor stage-praktijk biedt. Bovendien moet je bij de start van de je opleiding werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van volwassenen minstens 10 cliënten of cliëntgroepen per week.
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie VVPT.
FAQ: Leidt langdurige therapie tot levenslange afhankelijkheid? Vooral wanneer de therapie langdurig, de frequentie van de sessies hoog en de therapie van het diepere onderzoekende type is, zal je psychotherapeut wellicht een belangrijke persoon in je leven worden. FAQ: Is psychoanalytische therapie vooral spreken over je kindertijd?
CENTRUM VECTOR te Mol Multidisciplinaire praktijk voor psychotherapie en psychiatrie voor kinderen en jeugd.
Kinder en jeugdpsycholoog / psychotherapeut. Saskia studeerde af in 2007 aan de KU Leuven als Master in de klinische psychologie, kind, jeugd en gezin. Zij genoot ook een opleiding tot oplossingsgericht psychotherapeut. Ze is tevens werkzaam als psycholoog op een dienst kinder en jeugdpsychiatrie.
Psycholoog Psychotherapeut.
Als psychotherapeut ben ik opgeleid in de systeemtherapie. Om trauma's' goed te kunnen behandelen en meer rekening te houden met het onbewuste heb ik me nadien bijgeschoold in traumapsychologie, EMDR en NLP. Gezien de uitgebreide vorming rond trauma die ik gevolgd heb, mag je me gerust traumapsycholoog noemen. De opleiding tot psychotherapeut.
Kosten en aanmelden RINO Zuid.
Als psychotherapeut in opleiding heeft u hier een betaalde opleidingsplaats. RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren. Binnen de regio Zuid Nederland is een aantal praktijkinstellingen erkend als opleidingsplaats tot psychotherapeut. De praktijkinstelling draagt kandidaten voor aan RINO Zuid.
Onderwijskiezer.
Wat is, wat doet een psychotherapeut? Je behandelt kinderen, volwassenen en/of bejaarden voor meestal psychische problemen of neuro-psychische, psychosomatische en psycho-affectieve stoornissen. Je werkt een therapieplan uit en voert het vervolgens uit. Je kan verschillende technieken gebruiken zoals het gesprek, spel, lichamelijke expressie, relaxatie, enz. Veel hangt af van je ervaring, je basisopleiding en je psychotherapeutische opleiding. Soms werk je op medisch voorschrift. Psychotherapie is nog steeds geen erkend beroep dus iedereen kan zich in theorie psychotherapeut noemen! Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Psychotherapeut te worden?
Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
In de postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie van de KU Leuven word je geschoold tot specialist in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: kortdurend en langerdurend, individuele en groepstherapie, en dit zowel binnen een ambulant als een residentieel kader. Je verwerft theoretische basiskennis, leert psychopathologische beelden beoordelen vanuit een psychodynamisch perspectief, en bestudeert de verschillende kaders, indicatiecriteria, en hun mogelijkheden en beperkingen.
Wet De Block, plaats van de psychotherapie VVDO vzw.
Niet-gezondheidszorgberoepen: bachelors en masters die een psychotherapie-opleiding van 70 ECTS-studiepunten hebben gevolgd, aan het volgen zijn of aanvatten in het academiejaar 2016-2017 en succesvol afronden, mogen na 1 september 2016 nog altijd psychotherapie verstrekken, maar enkel nog onder toezicht van een arts, een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog of een ander gezondheidszorgberoep uit categorie a. Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt de toegang tot de uitoefening van psychotherapie beperkt tot artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een bijkomende opleiding psychotherapie volgen.
Psychotherapie Gezondheidscentrum de Tragel.
Federatie van psychologen. Lid van de Psychologencommissie. Werkzaam als erkend zelfstandig psycholoog en psychotherapeut door de psychologencommissie. Erik Van Dooren. 0478/52 35 38. Licentiaat pedagogische wetenschappen 1986. Opleiding oplossingsgerichte systemische psychotherapie Korzybski-instituut, Brugge. Lid Belgische Vereniging voor relatie en gezinstherapie en systeeminterventie.
COPP Psychotherapeuten COPP.
Laura studeerde in 2014 af als Master in de Klinische Psychologie aan de KU Leuven en zal in 2019 de vierjarige opleiding tot Psychoanalytisch Psychotherapeut KU Leuven vervolledigen. Ze is sinds 2015 verbonden aan het studentengezondheidscentrum van de KU Leuven als ambulant psychotherapeut.

Contacteer ons

Meer resultaten voor opleiding tot psychotherapeut