eerstelijnszorg

Hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg 2 definities Encyclo.
Nuldelijnszorg is de zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie. Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is.
Vlaams Patiëntenplatform Thema's' Eerstelijnszorg.
Meer informatie over de hervorming van de EersteLijn vind je via de website van de Vlaamse Overheid. Tijdens de voorbereiding van de eerstelijnsconferentie was het VPP voorzitter van de werkgroep Bouwstenen voor een Vlaamse geïntegreerde eerstelijnszorg voor personen met een complexe zorgnood.
Eerstelijnszorg Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Formulier voor de aanvraag van de tegemoetkoming voor een onthaal en administratief bediende in een groepspraktijk met rechtspersoon van huisartsen. Formulier om de prioritaire zone van een huisartsenkring aan te passen. Alle publicaties en documenten. Overzicht aanbod eerstelijnszorg en palliatieve zorg.
Informatie en advies voor de eerstelijnszorg CAD-Limburg.
Info en advies voor de eerstelijnszorg. Als hulpverlener binnen een OCMW, CAW of een andere eerstelijnsdienst word je wel eens geconfronteerd met cliënten die een alcohol of drugprobleem blijken te hebben maar ontbreekt het je aan de nodige expertise om er gepast mee om te gaan.
De eerstelijnszorg in 10 nieuwigheden Weliswaar.
De eerstelijnszorg in 10 nieuwigheden. Facebook Twitter Google. De eerstelijnszorg in 10 nieuwigheden. De eerstelijnszorg in Vlaanderen staat voor een hele reorganisatie. De eerste lijn is de zorg waarmee iedereen doorgaans het eerst in contact komt: uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg. De termen eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg worden gebruikt om een opdeling te kunnen maken binnen het brede veld van de zorg. In de praktijk heerst er echter verwarring over deze termen aangezien er verschillende definities in omloop zijn.
Postgraduaat coördinatie van de eerstelijnszorg UCLL.
UC Leuven-Limburg biedt een antwoord op dit voorstel door twee afzonderlijke postgraduaten te organiseren.: een postgraduaat Regie van de Eerstelijnszorg en een Postgraduaat Coördinatie van de Eerstelijnszorg. Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in. het postgraduaat Regie van de eerstelijnszorg., de bachelor-na-bachelor Eerstelijnszorg.

Contacteer ons

Resultaten voor eerstelijnszorg