eerstelijnszorg

Vlaams Patiëntenplatform Thema's' Eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg is zorg in je buurt die direct toegankelijk is. Deze zorg situeert zich tussen de nulde lijn van zelfzorg en zelfhulp en de tweede lijn van ambulante gespecialiseerde zorg of de derde lijn van gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis. Deze zorgverstrekkers en instanties kunnen vallen onder eerstelijnszorg.:
Advies voorontwerp decreet organisatie eerstelijnszorg SAR WGG. RSS.
Advies voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet.
Eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Formulier voor de aanvraag van een renteloze lening en ondersteuningspremie voor een individuele huisarts. Formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor een onthaal en administratief bediende voor een individuele huisarts. Alle publicaties en documenten. Overzicht aanbod eerstelijnszorg en palliatieve zorg.
Hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg.
Samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg SEL Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
Zorg Plus vervangt de zorgregisseurs. Buurtwerk Chambéry zoekt nieuwe directeur-coördinator. Home Zorg Thuiszorg Samenwerking eerstelijnszorg. Samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg SEL. Een SEL is bedoeld voor alle professionele zorgverleners in een regio die beter met elkaar willen samenwerken: diensten voor gezinszorg, huisartsen, lokale dienstencentra, OCMWs, woonzorgcentra, verpleegkundigen, vroedvrouwen, CAWs en ziekenfondsen, enzovoort.
Eerstelijnszorg.
Hervorming van de Vlaamse eerstelijnszorg Agentschap Zorg en Gezondheid. Beleidsvisie Een" geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn" Kabinet Vandeurzen en Agentschap Zorg en Gezondheid. Conferentie eerstelijnszorg 16 februari 2017. Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg Agentschap Zorg en Gezondheid.
Werkvelden Eerstelijnszorg YouChooz.nl.
De eerstelijnszorg lost steeds vaker gezondheidsproblemen op zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis of de specialist. Reden te meer voor de Rijksoverheid om de eerstelijnszorg een steeds grotere rol toe te kennen. Er zijn veel verschillende beroepen en functies in de eerstelijnszorg.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Home Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg. Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg. De termen eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg worden gebruikt om een opdeling te kunnen maken binnen het brede veld van de zorg. In de praktijk heerst er echter verwarring over deze termen aangezien er verschillende definities in omloop zijn.
Eerstelijnszorg Vlaanderen stopt met roken.
Vlaanderen stopt met roken Professionals Eerstelijnszorg. Stoppen met roken in de eerste lijn. Alle zorgverleners kunnen rokers op weg helpen. Roken veroorzaakt grote gezondheidsschade. Maar een grote meerderheid van de rokers wil graag stoppen. Daarom kan stoppen aanbevolen en ondersteund worden door alle beroepsgroepen in de zorg.
Ergotherapie en eerstelijnszorg: hand in hand Universiteitsbibliotheek Gent.
Ergotherapie En Eerstelijnszorg: Hand In Hand. Ergotherapie en eerstelijnszorg: hand in hand. Mentens, Ella, Ergotherapie En Eerstelijnszorg: Hand In Hand. Master of Science in Occupational Therapy. TY GEN UR http//lib.ugent.be/catalog/rug01002304402: ID rug01002304402: LA und TI Ergotherapie en eerstelijnszorg: hand in hand PY 2016 PB 2016.

Contacteer ons

Op zoek naar eerstelijnszorg?