eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg Kosten Kosten naar sector Volksgezondheidenzorg.info.
Onder eerstelijnszorg verstaan we bij aanbod en gebruik: huisartsenzorg, mondzorg en fysiotherapie. Voor informatie over eerstelijnsverloskunde, openbare apotheken en huisartsenposten verwijzen we naar de onderwerpen Zorg rond de geboorte, Genees en hulpmiddelen en Acute zorg. Tabel: Gebruikte bronnen eerstelijnszorg en operationalisatie eerstelijnszorg per bron.
Reorganisatie Reorganisatie van van de de eerstelijnszorg eerstelijnszorg in in Vlaanderen. Vlaanderen. Situering Situering en en veranderingstraject veranderingstraject 2015-2019 2015-2019 www.vlaanderen.be. Vlaanderen.be.
Om deze hervorming gedragen aan te pakken wordt een participatief traject met de sector voorgesteld, dat uiteindelijk leidt tot een eerstelijnsconferentie in het voorjaar van 2017. De voorstellen van de conferentie moeten uitmonden in nieuwe Vlaamse regelgeving die het eerstelijnszorglandschap zal hertekenen. Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Eerste deskundige opvang voor patiënten, dus nog niet bijzonder gespecialiseerd. Patiënt kan zelf naar de zorgverlener toestappen zonder verplichte doorverwijzing noot: ook kinesitherapeuten met eigen praktijk worden hiertoe gerekend. Meer info is terug te vinden in het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid. Tweedelijnszorg of nog: tweedelijnsgezondheidszorg. Zorgverleners die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen of zorgcentra. De zorg is enkel toegankelijk na doorverwijzing van een andere zorgverlener. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' Derdelijnszorg of nog: derdelijnsgezondheidszorg. Zorg die intramuraal is, enkel op doorverwijzing mogelijk is en zeer gespecialiseerd. Doorgaans kan deze zorg worden teruggevonden in universitaire gespecialiseerde ziekenhuizen. Meer info is terug te vinden op de website van de SEL's.' De grens tussen deze niveaus is niet altijd duidelijk. Sommige zorgverleners uit tweede of derde lijn kunnen soms rechtstreeks bezocht worden.
Advies voorontwerp decreet organisatie eerstelijnszorg SAR WGG. RSS.
Advies voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet.
Conferentie Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen LMN Noorderkempen.
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg.
Hervorming van de Vlaamse eerstelijnszorg Agentschap Zorg en Gezondheid. Beleidsvisie Een" geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn" Kabinet Vandeurzen en Agentschap Zorg en Gezondheid. Conferentie eerstelijnszorg 16 februari 2017. Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg Agentschap Zorg en Gezondheid.
Eerstelijnszorg sciensano.be.
We geven individuele feedback over de kwaliteit van de geleverde zorg, zodat huisartsen hun kwaliteitsniveau kunnen vergelijken met dat van hun collega's. Op deze manier stimuleren we kwaliteitsverbetering, met een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten als resultaat.
Bachelor-na-bachelor eerstelijnszorg UCLL.
Wie zich wil specialiseren in het coördineren van het zorgaanbod binnen de regio kan dat in het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg volgen. Wie beide specialisaties verder wil uitdiepen in een beroepscontext kan beide postgraduaten combineren met een project en stage tot een banaba eerstelijnszorg van 60 studiepunten.
Postgraduaat coördinatie van de eerstelijnszorg UCLL.
UC Leuven-Limburg biedt een antwoord op dit voorstel door twee afzonderlijke postgraduaten te organiseren.: een postgraduaat Regie van de Eerstelijnszorg en een Postgraduaat Coördinatie van de Eerstelijnszorg. Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in. het postgraduaat Regie van de eerstelijnszorg., de bachelor-na-bachelor Eerstelijnszorg.
Werkvelden Eerstelijnszorg YouChooz.nl.
De eerstelijnszorg lost steeds vaker gezondheidsproblemen op zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis of de specialist. Reden te meer voor de Rijksoverheid om de eerstelijnszorg een steeds grotere rol toe te kennen. Er zijn veel verschillende beroepen en functies in de eerstelijnszorg.
Vlaams Patiëntenplatform Thema's' Eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg is zorg in je buurt die direct toegankelijk is. Deze zorg situeert zich tussen de nulde lijn van zelfzorg en zelfhulp en de tweede lijn van ambulante gespecialiseerde zorg of de derde lijn van gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis.

Contacteer ons

Zoeken naar eerstelijnszorg