eerstelijnszorg

Advies voorontwerp decreet organisatie eerstelijnszorg SAR WGG. RSS.
Advies voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet.
Eerstelijnszorg.
Vlaams Patiëntenplatform Thema's' Eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg is zorg in je buurt die direct toegankelijk is. Deze zorg situeert zich tussen de nulde lijn van zelfzorg en zelfhulp en de tweede lijn van ambulante gespecialiseerde zorg of de derde lijn van gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis. Deze zorgverstrekkers en instanties kunnen vallen onder eerstelijnszorg.:
Eerstelijnszorg Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Formulier voor de aanvraag van een renteloze lening en ondersteuningspremie voor een individuele huisarts. Formulier voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor een onthaal en administratief bediende voor een individuele huisarts. Alle publicaties en documenten. Overzicht aanbod eerstelijnszorg en palliatieve zorg.
Samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg SEL Kenniscentrum Woonzorg Brussel.
Zorg Plus vervangt de zorgregisseurs. Buurtwerk Chambéry zoekt nieuwe directeur-coördinator. Home Zorg Thuiszorg Samenwerking eerstelijnszorg. Samenwerkingsinitiatief eerstelijnszorg SEL. Een SEL is bedoeld voor alle professionele zorgverleners in een regio die beter met elkaar willen samenwerken: diensten voor gezinszorg, huisartsen, lokale dienstencentra, OCMWs, woonzorgcentra, verpleegkundigen, vroedvrouwen, CAWs en ziekenfondsen, enzovoort.
Informatie en advies voor de eerstelijnszorg CAD-Limburg.
Info en advies voor de eerstelijnszorg. Als hulpverlener binnen een OCMW, CAW of een andere eerstelijnsdienst word je wel eens geconfronteerd met cliënten die een alcohol of drugprobleem blijken te hebben maar ontbreekt het je aan de nodige expertise om er gepast mee om te gaan.
Werkvelden Eerstelijnszorg YouChooz.nl.
De eerstelijnszorg lost steeds vaker gezondheidsproblemen op zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis of de specialist. Reden te meer voor de Rijksoverheid om de eerstelijnszorg een steeds grotere rol toe te kennen. Er zijn veel verschillende beroepen en functies in de eerstelijnszorg.
Hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg. Alles wat u moet weten over de eerstelijnszones, de Zorgraad, de regionale zorgzones, en veel meer. Projecten reorganisatie eerstelijnszorg. Het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg heeft projecten gedefinieerd die deze hervorming op het terrein zullen realiseren.
Wetenschap hervormt eerste lijn.
Dat is gelukkig ook gebeurd in de voorbereiding van de conferentie eerstelijnszorg nb: niet eerstelijnsgezondheidsconferentie; de fase dat de eerste lijn beperkt werd tot de medische invalshoek zijn we gelukkig voorbij. En dat verzuiling en kostenefficiëntie niet samen gaan, dààr is dacht ik geen evidentie voor.
Ergotherapie en eerstelijnszorg: hand in hand Universiteitsbibliotheek Gent.
Ergotherapie En Eerstelijnszorg: Hand In Hand. Ergotherapie en eerstelijnszorg: hand in hand. Mentens, Ella, Ergotherapie En Eerstelijnszorg: Hand In Hand. Master of Science in Occupational Therapy. TY GEN UR http//lib.ugent.be/catalog/rug01002304402: ID rug01002304402: LA und TI Ergotherapie en eerstelijnszorg: hand in hand PY 2016 PB 2016.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Home Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg. Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg. De termen eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg worden gebruikt om een opdeling te kunnen maken binnen het brede veld van de zorg. In de praktijk heerst er echter verwarring over deze termen aangezien er verschillende definities in omloop zijn.

Contacteer ons

Meer resultaten voor eerstelijnszorg