eerstelijnszorg

Psychologische assessment en interventies in de eerstelijnszorg KU Leuven.
Hierbij komen onder andere aan bod de situering van het werkveld en werkvormen, een model van de psychologische hulpverlening in de eerste lijn KOP-model en varianten, assessment en interventies van veelvoorkomende psychische klachten vanuit de psychologische hulpverlening in de eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg Kosten Kosten naar sector Volksgezondheidenzorg.info.
Onder eerstelijnszorg verstaan we bij aanbod en gebruik: huisartsenzorg, mondzorg en fysiotherapie. Voor informatie over eerstelijnsverloskunde, openbare apotheken en huisartsenposten verwijzen we naar de onderwerpen Zorg rond de geboorte, Genees en hulpmiddelen en Acute zorg. Tabel: Gebruikte bronnen eerstelijnszorg en operationalisatie eerstelijnszorg per bron.
Reorganisatie Reorganisatie van van de de eerstelijnszorg eerstelijnszorg in in Vlaanderen. Vlaanderen. Situering Situering en en veranderingstraject veranderingstraject 2015-2019 2015-2019 www.vlaanderen.be. Vlaanderen.be.
Om deze hervorming gedragen aan te pakken wordt een participatief traject met de sector voorgesteld, dat uiteindelijk leidt tot een eerstelijnsconferentie in het voorjaar van 2017. De voorstellen van de conferentie moeten uitmonden in nieuwe Vlaamse regelgeving die het eerstelijnszorglandschap zal hertekenen. Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.
Zorgniveau: eerstelijnszorg / tweedelijnszorg / derdelijnszorg LMN Regio Gent.
Doelgerichte zorg en interprofessionele samenwerking. Doelgerichte zorg: een andere kijk op patiënten. Interprofessioneel samenwerken: wat is het niet. Eerstelijnsnetwerken in het teken van doelgerichte zorg. Gezond leven: beweging stimuleren. Reorganisatie eerstelijnszorg eerstelijnszones. Overleg arts apotheker MFO. Ondersteuning bij ICT / eHealth. Kringwerking binnen de eerstelijn. Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent. Criteria artikels nieuwsbrief/website. Stappenplan zorgtraject DM. Stap 1: Criteria. Stap 2: Eerste raadpleging.
Advies voorontwerp decreet organisatie eerstelijnszorg SAR WGG. RSS.
Advies voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders. Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet.
Conferentie Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen LMN Noorderkempen.
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg.
Eerstelijnszorg.
Hervorming van de Vlaamse eerstelijnszorg Agentschap Zorg en Gezondheid. Beleidsvisie Een" geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn" Kabinet Vandeurzen en Agentschap Zorg en Gezondheid. Conferentie eerstelijnszorg 16 februari 2017. Veelgestelde vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg Agentschap Zorg en Gezondheid.
Eerstelijnszorg sciensano.be.
We geven individuele feedback over de kwaliteit van de geleverde zorg, zodat huisartsen hun kwaliteitsniveau kunnen vergelijken met dat van hun collega's. Op deze manier stimuleren we kwaliteitsverbetering, met een betere gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten als resultaat.
Bachelor-na-bachelor eerstelijnszorg UCLL.
De opleiding wordt verzorgd door nationale en internationale beleidsmakers, wetenschappers en zorgaanbieders in de eerstelijnszorg. De banaba wordt ingericht vanaf 10 deelnemers in academiejaar 2020-2021. Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in. het postgraduaat Coördinatie van de eerstelijnszorg., het postgraduaat Regie van de eerstelijnszorg.
Postgraduaat coördinatie van de eerstelijnszorg UCLL.
UC Leuven-Limburg biedt een antwoord op dit voorstel door twee afzonderlijke postgraduaten te organiseren.: een postgraduaat Regie van de Eerstelijnszorg en een Postgraduaat Coördinatie van de Eerstelijnszorg. Je bent mogelijk ook geïnteresseerd in. het postgraduaat Regie van de eerstelijnszorg., de bachelor-na-bachelor Eerstelijnszorg.
Werkvelden Eerstelijnszorg YouChooz.nl.
De eerstelijnszorg lost steeds vaker gezondheidsproblemen op zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis of de specialist. Reden te meer voor de Rijksoverheid om de eerstelijnszorg een steeds grotere rol toe te kennen. Er zijn veel verschillende beroepen en functies in de eerstelijnszorg.

Contacteer ons

Resultaten voor eerstelijnszorg