eerstelijnspsycholoog

Welkom op de site van SEL Zorgregio Aalst.
Dat kan gebeuren! Stuur ons een sms of een mail en we zorgen zeker voor een antwoord! EERSTELIJNSPSYCHOLOOG AALST ELP. De eerstelijnspsycholoog wordt mogelijk gemaakt door steun van de Vlaamse Overheid en het Vlaams Agentschap zorg en Gezondheid. ga door naar site.
Eerstelijnspsychologen Geestelijk Gezond Vlaanderen.
Een eerstelijnspsycholoog, evengoed een psycholoog als een andere, werkt samen met huisartsen of in wijkgezondheidscentra en geeft advies en kortdurende hulp. In de loop van één à twee gesprekken brengt de eerstelijnspsycholoog uw klacht en/of problemen helder in kaart, en bekijkt met u wat u kunt doen om ze te overwinnen.
Eerstelijnspsychologie Sociale dienstverlening Sociaal Huis 057 33 33 00 Ocmw Poperinge.
Je wordt zo snel mogelijk geholpen. De huisarts of een andere dienst zorgt meestal voor de verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog. De eerstelijnspsycholoog kan je zelf begeleiden of verwijst je door naar een andere hulpverlener die je beter kan helpen met de moeilijkheden die je ervaart.
Eerstelijnspsycholoog NIVEL.
In 2013 meldde 67% van de cliënten zich op initiatief van de huisarts bij een eerstelijnspsycholoog, 27% deed dit op eigen initiatief. In overige gevallen ging het vooral om aanmelding op initiatief van een bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts 2%, een collega eerstelijnspsycholoog 1% of de schoolarts 1%.
FAQ Wat doet een eerstelijns psycholoog?
Een eerstelijns psycholoog heeft een opleiding tot psycholoog gevolgd en zich daarna gespecialiseerd tot eerstelijns psycholoog. Door een speciale vervolgopleiding eerstelijns psychologie te volgen verkrijgt de psycholoog een zogenaamde eerstelijns kwalificatie. De psycholoog dient als eerstelijns gekwalificeerd geregistreerd te staan om eerstelijns psychologie in de praktijk te kunnen beoefenen.
Eerstelijnspsycholoog is een succes.
De eerstelijnspsycholoog coacht ook huisartsen en andere eerstelijnswerkers zodat zij patiënten met lichte psychische klachten zelf verder kunnen helpen. Volgens de oorspronkelijke projectbeschrijving was de eerstelijnspsycholoog bedoeld om mensen met een lichte en milde psychische problematiek snel en kortdurend verder te helpen.
Permanente vorming eerstelijnspsychologie Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Dan krijgt u meer info over de opleiding als ook een formulier tot kandidaatstelling. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 juni 2018. Daarna starten de selectiegesprekken en de groep wordt definitief samengesteld begin juli 2018. Deel dit bericht. Deel dit bericht. Nota over de eerstelijnspsycholoog.
Eerstelijnspsycholoog NIVEL.
Het aandeel cliënten dat bij de eerstelijnspsycholoog komt met een depressie neemt door de jaren heen toe van 19% in 2009 tot 30% in 2012. Tussen 2009 en 2012 neemt het percentage cliënten dat door de eerstelijnspsycholoog wordt doorverwezen af en het percentage cliënten dat op eigen initiatief de eerstelijnspsycholoog bezoekt neemt toe.
Eerstelijnspsychologie NIP NIP.
Eerstelijnspsychologen bieden psychologische hulp bij de meest voorkomende psychische klachten. De eerstelijnspsycholoog stelt een diagnose en probeert de klacht te behandelen. Het gaat hierbij om snelle en kortdurende hulp. Hoewel de term eerstelijn in de ggz niet meer wordt gebruikt, is de eerstelijnspsycholoog een essentieel onderdeel van de ggz.
Eerstelijnspsycholoog VindeenTherapeut.be.
we halen uw resultaten op. Vragen van therapeuten. Vragen van organisatoren. Contacteer de webbeheerder. Op straal rond een gemeente. In de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Henegouwen, Waals-Brabant, Luik, Namen of Luxemburg. VindeenTherapeut.be 2010-2018 Privacy and Cookies Disclaimer Gebruikersvoorwaarden.
Eerstelijnspsycholoog psychologische hulp Vind-een-Psycholoog.be.
Personen met een visuele beperking. Begeleiding in een bedrijf. Groepsbegeleiding in het bedrijf. In de therapiepraktijk. Psychologische begeleiding over het internet. Psychologische begeleiding via e-mail. Psychologische begeleiding via skype. Psychologische begeleiding via telefoon gsm. Psycholoog aan huis. Therapie via chat.

Contacteer ons

Zoeken naar eerstelijnspsycholoog