psychotherapie opleiding

Opleiding VVGT.
Opleiding UGent: volwassenen en kinderen. Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven. Een gedragscounselor is voornamelijk werkzaam binnen verschillende domeinen van de geestelijke gezondheidszorg, zoals crisishulp, bemiddeling, ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding/-training en rehabilitatie. Hij oefent zijn beroep uit in verschillende afdelingen van CAWs, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, schoolpsychologische context, groepspraktijken enz. POSTGRADUAAT INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE.
Integratieve psychotherapie www.ankerpunt.be.
In de praktijk is een INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE misschien het best te vergelijken met een cognitieve gedragstherapeutische CGT of CBT aanpak geïntegreerd met een humanistische-experiëntiële benadering, waar zij alle elementen van bezit, maar die daarenboven uitgebreid werd met andere inzichten afkomstig uit psychoanalyse, communicatietherapieën, meditatietechnieken, enz.
Psychotherapie Opleiding Academiejaar 2020-2021 AIHP.
De AIHP streeft naar de leermethodiek flipped classroom waar veel van de leerstof, op actieve wijze, thuis kan worden doorgenomen alleen of met peers. Het organiseren van webinars online seminars hoort tot onze doelstellingen. Onze opleiding tot Integratief Humanistisch Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen. Wij volgen deze gang van zaken nauwgezet op en berichten u voortdurend aangaande de beslissingen van de Federale Adviesraad. Zowel de AIHP vzw als de, door de FOD Economie erkende beroepsfederatie BNVIP vzw, zijn op politiek-strategische wijze gepositioneerd op alle niveaus. Voor onze opleiding tot Integratief Humanistisch Psychotherapeut kunt u kiezen uit drie vestigingsplaatsen.: Elke vestigingsplaats hanteert hetzelfde curriculum, nl. 99 contacturen per academiejaar. OPLEIDINGSDATA ACADEMIEJAAR 2020-2021. VESTIGING ANTWERPEN philippe.vrancken@telenet.be. VESTIGING OOST-VLAANDEREN tanjabuyst@gmail.com. VESTIGING WEST-VLAANDEREN vanheedidier@gmail.com. Kostprijs Vraag voor Informatie Vraag naar Intakegesprek. Data Antwerpen Zoersel. Data Oost-Vlaanderen Gent.
Vacatures Conciente.
Zelfstandig statuut en deeltijdse tewerkstelling/ Psychotherapeuten in opleiding kunnen zich vanaf het derde jaar kandidaat stellen. Voor vacatures bieden wij. Een sfeervolle werkomgeving in een aangenaam kader/ Een professioneel team met enthousiaste medewerkers/ Teamvergaderingen met intervisie en de mogelijkheid de praktijk mee verder uit te bouwen met nieuwe initiatieven rond doelgroepen en werkvormen.
Psychotherapie Quatre mains Consult, vorming en opleiding.
Daarna maken we heldere afspraken over het verdere verloop van de therapie. Indien we inschatten u niet de geschikte hulp te kunnen bieden zoeken we samen met u naar een gepaste doorverwijzing. Quatre mains Consult, vorming en opleiding. BE 0650 612 256.
Home.
Welkom op de website van het Centrum voor PsychoDrama en PsychoTherapie. Dit centrum, enig in België, heeft tot doel alle geïnteresseerden op te leiden in actie en psychodramatechnieken. Psychodrama is een methode van groepspsychotherapie die door haar grondlegger J.L.Moreno gedefinieerd wordt als: de wetenschap die de waarheid exploreert via dramatechnieken. Het handelt daarbij zowel om persoonlijke relaties als om individuele werelden. Who Shall Survive: J.L. Moreno 1953 p.81. Op deze website vind je meer informatie over psychodrama, de werkwijze van het Centrum en haar docenten. Ook kan je inkijken wanneer de eerstvolgende opleidingsdata zijn en kan je je inschrijven voor een opleiding.
Functionele Analytische Psychotherapie FAP Act Academie.
Particulieren cursussen therapie. Bedrijven workshops op maat. Wie is wie team externen. Functionele Analytische Psychotherapie FAP. Functionele Analytische Psychotherapie FAP. de werkrelatie gebruiken om tot gedragsverandering te komen: beïnvloed het functioneren van de client via een werkrelatie vol bewustzijn, liefde en moed!
Psychotherapie Patty Leppens, psychotherapie coaching opleiding.
Hier staat het symbool voor het spiraalvormig leren: laag per laag, evolutie en involutie, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, een spiraal kun je uitrekken, vervormen.maar wanneer je het loslaat keert het terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Patty Leppens psychotherapie coaching opleiding.
Wet De Block, plaats van de psychotherapie VVDO vzw.
Niet-gezondheidszorgberoepen: bachelors en masters die een psychotherapie-opleiding van 70 ECTS-studiepunten hebben gevolgd, aan het volgen zijn of aanvatten in het academiejaar 2016-2017 en succesvol afronden, mogen na 1 september 2016 nog altijd psychotherapie verstrekken, maar enkel nog onder toezicht van een arts, een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog of een ander gezondheidszorgberoep uit categorie a. Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt de toegang tot de uitoefening van psychotherapie beperkt tot artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een bijkomende opleiding psychotherapie volgen.
Cursus Basiskennis Psychotherapie Laudius Thuisstudies.
De erkende cursus Basiskennis psychotherapie neemt je mee in de wereld van psychische stoornissen en therapieën, en leert je hoe deze therapieën hun werk doen. Wat kun je met deze cursus Basiskennis psychotherapie? De cursus Basiskennis psychotherapie leidt op voor een erkend diploma en leert je een groot aantal veel voorkomende stoornissen kennen.
Postgraduaat psychotherapie: optie volwassenen Opleidingsinfo Universiteit Antwerpen.
In het derde en vierde opleidingsjaar zijn er 30 tot 35 contactdagen. De opleiding is erkend door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling VVCEPC en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie VVGT. De opleiding wordt erkend volgens het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof VOV.

Contacteer ons

Zoeken naar psychotherapie opleiding