klinisch

Klinisch beeld Wikipedia.
Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen bij anamnese het medisch vraaggesprek en lichamelijk onderzoek die typerend is voor een bepaalde ziekte. Zo bestaat het klinisch beeld van een longontsteking uit de klachten hoesten en benauwdheid en koorts en afwijkende longgeluiden bij lichamelijk onderzoek.
Wat is klinisch onderzoek? Clinical Pharmacology Unit.
Zij beoordelen onafhankelijk of één van onze studies mag doorgaan. Daartoe controleren ze of.: We ons klinisch onderzoek goed en zinvol hebben opgebouwd. Ons klinisch onderzoek niet te veel risicos voor de deelnemers bevat. We de juiste informatie aan onze deelnemers geven.
klinisch WikiWoordenboek.
Spaans: clínico es. Het woord klinisch staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd klinisch herkend door. van de Nederlanders. van de Vlamingen. Zie Wikipedia voor meer informatie.
De erkenning van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Deze wet bepaalt dat de alleen artsen en erkende klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen de disciplines klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek mogen uitoefenen. Zorg en Gezondheid zal in de toekomst de instantie zijn waar die deze erkenningen voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen moeten worden aangevraagd.
Klinisch Wikipedia.
Klinisch perfusionist, iemand die zich bezighoudt met de instandhouding van de bloedcirculatie en de extracorporale zuurstofuitwisseling van het bloed bij patiënten waarbij de functie van het hart tijdelijk wordt stilgelegd om een veilige chirurgische behandeling mogelijk te maken. Klinisch teken, een verschijnsel dat een arts klinisch kan vaststellen via lichamelijk of bijkomend onderzoek.
Klinisch beeld Wikipedia.
Het klinisch beeld is de verzameling bevindingen bij anamnese het medisch vraaggesprek en lichamelijk onderzoek die typerend is voor een bepaalde ziekte. Zo bestaat het klinisch beeld van een longontsteking uit de klachten hoesten en benauwdheid en koorts en afwijkende longgeluiden bij lichamelijk onderzoek.
Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek Stichting tegen Kanker.
Kennis verwerven over de werking van gezonde cellen en kankercellen is onmisbaar om nieuwe diagnosemiddelen en behandelingen te ontwikkelingen of de bestaande te verbeteren. In tegenstelling tot het translationeel en klinisch onderzoek is het fundamenteel onderzoek meestal onvoorspelbaar in termen van resultaat.
Betekenis klinisch.
Wat betekent klinisch? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord klinisch. Je kunt ook zelf een definitie van klinisch toevoegen. Direct voor de arts hulpverlener zichtbaar, zonder hulponderzoek. Subklinisch is nog niet zichtbaar. medisch direct voor de arts hulpverlener zichtbaar Bron: nl.wiktionary.org.
Klinisch onderzoek Basisonderzoeken Raadpleging Onderzoek.
Het meten van de bloeddruk en de hartslag wordt doorgaans ook bij het klinisch onderzoek gerekend maar worden hier apart besproken om het belang ervan te benadrukken. Het klinisch onderzoek kan waar nodig uitgebreid worden met bijvoorbeeld een neurologisch nazicht testen van reflexen, pupilreactie, etc.
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Het nieuwe loonmodel wat uitgewerkt werd door het IFIC zorgt voor heel wat consternatie bij de verschillende collega's' op de werkvloer. Nieuw loonmodel volgens IFIC. De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen groepeert en verdedigt de belangen van klinisch psychologen in Vlaanderen.

Contacteer ons

Op zoek naar klinisch?