big geregistreerd betekenis

Verpleegkundige in de GGZ: alles is mogelijk GGZ Totaal.
BIG-register en kwaliteitsregisters Zowel verpleegkundigen op niveau 4 dus MBO-geschoold en niveau 5 HBO-geschoold staan als verpleegkundige ingeschreven in het BIG-register, zonder aanduiding van niveau of eventuele specialisatie. Dat laatste geldt ook voor de SPV, die ná het HBO nog twee jaar ervaring heeft opgedaan in de GGZ om vervolgens een post-HBO opleiding te volgen. Hij blijft voor de BIG een gewone verpleegkundige.
Raad van State zou negatief adviseren over wet BIG II Skipr.
Hoewel de wettelijke regeling van een beroep door beroepsorganisaties soms ervaren wordt als statusverhogend en als erkenning van de betekenis van een beroepsgroep, zijn status, erkenning en financieel-economische motieven geen reden voor opname in de wet BIG. Hieruit volgt dat de wet BIG niet bedoeld is voor functiedifferentiatie en dus geen passend middel is om onderscheid te maken tussen hbo-geschoolde en mbo-geschoolde verpleegkundigen, aldus de Raad.
Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010/2011 Google Boeken.
advies adviescommissie adviseren algemene apotheek apotheker artikel 14 artsen bedoeld in artikel behandeling behandelingsovereenkomst belang bepaalde bepalingen beroep beroepsbeoefenaren beroepscode beroepsgeheim beroepsgroep beroepsuitoefening beslissing bestuur betrokkene bevoegdheid bezwaarschrift BIG-register bijvoorbeeld Centraal Tuchtcollege client college Commissie degene desbetreffende deskundigheidsgebied dient doorhaling dossier eisen en/of erkenning fysio fysiotherapeut fysiotherapie gebied van deskundigheid gedragsregels gegevens geneeskundige geneesmiddelen gesteld gezondheidszorgpsycholoog goed herregistratie hulpverlener indien indiener individuele gezondheidszorg informatie ingediend ingeschreven inschrijving instelling kader klacht klachtencommissie klager klinisch psycholoog KNGF KNMG KNMP krachtens artikel kwaliteit leden maatregel maken medische mogelijk mondhygienist Nederlandse nodig onderzoek Onze Minister opleiding opleidingsinstelling paragraaf patient personen praktijk professionele relatie psycholoog psychotherapeut psychotherapie recht regelgeving regeling regionale tuchtcollege register registratie registratiecommissie richtlijnen schorsing schriftelijk secretaris specialist specialistenregister tandarts tandheelkundige tandprotheticus termijn titel toepassing toestemming tuchtrecht uitoefening VVN verantwoordelijkheid vereist verloskundige verpleegkundige verplicht verrichten verstrekken verzoek volksgezondheid voorbehouden handelingen voorzitter werkzaamheden Wet BIG wettelijke WGBO zoals zorg zorgverleners zorgvrager zover.
ValueCare: Beroepentabel overige beroepen N1154 normenkaderzorg.nl.
Het CONO sluit aan bij de in de Wet BIG geregistreerde beroepen en heeft hier de beroepen aan toegevoegd die nog niet geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de GGZ wel eenzelfde landelijk erkende status hebben. Het model DBC GGZ gaat uit van de versie van de CONO-beroepenstructuur, die dateert van 19 november 2004.
Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG BTSG Beweging in Ouderenzorg.
Ook tandartsen en verloskundigen zijn zelfstandig bevoegd bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten als zij bekwaam zijn. De handelingen moeten wel binnen het in de Wet BIG omschreven deskundigheidsgebied liggen. Verpleegkundigen die geregistreerd zijn in het BIG-register komen in aanmerking voor de regeling van functionele zelfstandigheid.
NVAM.
Wij zorgen dat het beroepsprofiel van anesthesiemedewerkers actueel blijft, hebben een kwaliteitsregister waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de vastgestelde beroepseisen en helpen u om ook na diplomering de ontwikkelingen binnen ons vakgebied bij te houden. Wil je anesthesie medewerker worden?
Veel gestelde vragen over het kwaliteitsregister VV Zorg voor leren.
Het Kwaliteitsregister VV is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG. Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in 5 jaar tijd 2080 uur werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen.
Registratie 12 definities Encyclo.
Gevonden op http//nl.wikipedia.org/wiki/Registratie.: Plezierjachten, uitgezonderd snelle motorboten, hoeven niet geregistreerd te worden. Er bestaat een mogelijkheid je schip te boek te laten stellen bij het kadaster, maar dat is op vrijwillige basis. Het schip wordt dan afhankelijk van vaargebied als binnenschip categorie B of zeeschip categorie Z.
Dokter af.
Dat artsen niet geregistreerd kunnen blijven als zijnde specialist in een bepaald vakgebied, lijkt iedereen te onderschrijven. In de medisch specialismen was de plicht tot herregistratie al langer een geaccepteerd en als logisch ervaren feit. Dat ik mezelf geen huisarts meer mag noemen, vind ik volstrekt logisch, onderstreept ook Wagenaar.
Wat betekent BIG in de Wet BIG? BIG-register.
Wat betekent BIG in de Wet BIG? BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Over het BIG-register. Over deze site.
AGB-register Vektis.nl. Vektis_Icoon_A65_RGB_1. Vektis_Icoon_A49_RGB. Vektis_Icoon_A39_RGB. Vektis_Icoon_A15_RGB. Vektis_Icoon_A22_RGB. Vektis_Icoon_A44_RGB.
In het AGB-register vind je van alle zorgverleners de bevoegdheden via kwalificaties en erkenningen. Deze informatie is van belang voor iedereen die zich bezighoudt met het doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder, zorginkoop en contractering. Ook staan er in het register algemene gegevens, zoals het vestigingsadres.

Contacteer ons

Op zoek naar big geregistreerd betekenis?