klinisch psycholoog opleiding

Cursus Centrum Voor Afstandsonderwijs.
Onder andere de angst, eet en stemmingsstoornissen, trauma en relatieproblemen komen aan bod. Deze cursus is praktijkgericht en is ideaal als opstapje richting de universitaire opleiding tot erkend psycholoog. Wie zelfstandig psycholoog wil worden, volgt immers aansluitend een masteropleiding en mag nadien deze beschermde beroepstitel gebruiken. Studeer thuis op je eigen tempo. Persoonlijke begeleiding gegarandeerd. Up to date en praktijkgerichte cursus. Voordeligste lesgeld van België. pleidingsbrochure Proefhoofdstuk Inschrijven. JE KUNT ELKE DAG STARTEN. Ontdek ook onze groepscursussen. Toekomstmogelijkheden en nieuwe carrièrekansen. Voorbereiding op Klinisch Psycholoog.
Opleiding tot klinisch psycholoog NVGzP.
Vraag en antwoord: jeugd. Vraag en antwoord: eigen praktijk. Vraag en antwoord: beroep. Vraag en antwoord: opleiding. NVGzP in Beeld. Lidmaatschap op maat. NVGzP/VvAA juridische helpdesk. NVGzP Opleiding tot klinisch psycholoog. Opleiding tot klinisch psycholoog. De opleiding tot klinisch psycholoog is een specialistische vervolgopleiding.
Lies Scherens Psycholoog gedragstherapeut Leuven.
Na mijn opleiding als arbeids en organisatiepsycholoog heb ik me verder geschoold als klinisch en gezondheidspsycholoog. Een klinisch psycholoog richt zich op de algemene psychische gezondheid, terwijl een arbeidspsycholoog zich specifiek bezig houdt met welzijn op het werk. Voor mijn masterproef bestudeerde ik het effect van stress bij pesten op het werk.
psychologe psycholoog opleiding klinisch psycholoog opleiding.
Vorming en opleiding Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Vorming en opleiding. Vorming, intervisie en supervisie zijn belangrijk voor klinisch psychologen. Hieronder vind je dan ook een aantal initiatieven die VVKP organiseert of ondersteunt om je als klinisch psycholoog te helpen om up to date te blijven.
HBO Klinische Psychologie NCOI Opleidingen en Trainingen.
Behaalt u hiervoor een voldoende beoordeling, dan ontvangt u het diploma HBO Klinische Psychologie van Hogeschool NCOI. Indien u eventueel verder wilt studeren en u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor Bachelor, dan ontvangt u mogelijk vrijstelling voor de gelijke onderdelen uit de Bacheloropleiding. Duur van de opleiding: 3 maanden.
Klinische Psychologie Tilburg University. Tilburg University. Understanding Society. Follow us on YouTube. Visit our facebook page. Follow us on Twitter. Visit our flickr page.
Als klinisch psycholoog ben je expert op het gebied van de theorie, analyse en behandeling van psychopathologie bij volwassenen en ouderen. Denk bijvoorbeeld aan verslavingsproblemen en angst, stemmings, eet en persoonlijkheidsstoornissen. van de huidige studenten is zeer tevreden over de opleiding.
NADIA PAUWELS 1970 Psycholoog / Psychologue.
Erkend door de psychologencommissie. Erkend als klinisch psycholoog-psychotherapeut bij alle ziekenfondsen. Lid van Eetexpert. Lid van leeswerkgroep BVRGS. Lid van 3 intervisiegroepen emdr, eetexpert, psychotherapie. Doelgerichte, vraaggerichte hulpverlening op maat van de cliënten. Individuele, relatie en gezinstherapie. Psychologisch advies en begeleiding. Relaxatietraining en ontspanningsoefeningen. Ouderschapsbemiddeling na scheiding. wandelcoaching: resultaatgerichte coaching al wandelend in de natuur. groepsprogramma voor volwassenen vanaf 60 jaar met psychische klachten. Jongeren vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen. Emotionele problemen, angsten, depressie. Relationele en psychosociale problemen, hechtingsproblemen. Rouw en verliesverwerking. Traumatische ervaringen, verwerkingsproblemen. werkproblemen: burn-out, pesten, bore-out, conflicten. Ruime werkervaring is opgebouwd in diverse sectoren. Dienst huwelijk en gezin CLG. Raadpleging psychiatrie CGGZ. Centrum Residentieel algemeen welzijnswerk thuislozenzorg. Begeleidingstehuis Bijzondere Jeugdbijstand begeleiding van pubers en hun netwerk. Freelance psycholoog bij Instituut voor Psychotrauma/POBOS in het kader van hulpverlening rond Trauma en rond Pesten. Freelance trainer bij Impulse to Human Resources in het kader van psychosociaal welzijn op het werk en hold-uptraining. Freelance trainer bij Informant: cursussen voor personeel uit nonprofitsector over stressbeheersing en omgaan met grensoverschrijdendgedrag; vormingen op maat. Freelance psycholoog bij ICAS in het kader van psychosociaal welzijn van werknemers. Opleiding licentiaat klinische psychologie Katholieke Universiteit Leuven, 1988-1993.
Klinische Psychologie / Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie Professionele bachelor Thomas More.
Binnen je afstudeerrichting leg je via keuzes uit een brede waaier van 18 keuzevakken zowel nationaal als internationaal getint de klemtoon op een van de 17 werksettings waarin een psychologisch consulent aan de slag kan: eerstelijnspsychologie, forensische psychologie, basis en secundair onderwijs, opvoedings en gezinsondersteuning.
klinische psychologie VIVES.
Wat leer ik in deze opleiding? Als Bachelor in de Toegepaste Psychologie is jouw focus het psychosociaal welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen, ouderenkortom, iedereen. De unieke bijdrage van de Bachelor in de Toegepaste Psychologie binnen het terrein van het Sociaal Agogisch Werk, ligt in zijn specialisatie in de psychodiagnostiek testafname, intakegesprekken, analyse, interpretatie, integratie, rapportage en de psychologische dienstverlening advies, doorverwijzing, training, coaching, counseling. Daarbij richt de Bachelor in de Toegepaste Psychologie zich voornamelijk tot individuen of specifieke groepen en minder tot de samenleving in het algemeen. Binnen de opleiding tot Bachelor in de Toegepaste Psychologie kies je dan nog eens voor verdere specialisatie in één domein: de klinische psychologie psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van kinderen, volwassenen, ouderen, de school en pedagogische psychologie psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van kinderen en jongeren in een opvoedingscontext school en gezin en de arbeids en organisatiepsychologie psychisch welbevinden en kwetsbaarheid van mensen in een arbeidscontext en van organisaties in het algemeen. Hoe ziet mijn studieroute eruit?
Psycholoog Geestelijk Gezond Vlaanderen.
Een psycholoog mag nooit geneesmiddelen voorschrijven, dat mogen alleen psychiaters omdat zij eerst een opleiding in de geneeskunde gekregen hebben. Bij klinisch psychologen kan je terecht voor begeleiding of therapie bij psychische aandoeningen of persoonlijke problemen. Klinisch psychologen werken bijvoorbeeld in het CAW, het CLB, een CGG en in ziekenhuizen en psychiatrische instellingen.
Klinisch Psycholoog Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
Tevens is elke klinisch psycholoog volledig geschoold als psychotherapeut en beheerst daarmee een breed repertoire aan behandeltechnieken. Naast directe patiëntenzorg heeft de klinisch psycholoog ook taken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en management. De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog kent twee differentiaties: Kinderen Jeugd KJ en Volwassenen Ouderen VO.

Contacteer ons

Zoeken naar klinisch psycholoog opleiding