wat betekent klinisch

Wat is de betekenis van klinisch.
klinisch bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kli nies 1. wat met een kliniek te maken heeft de klinische praktijk is dat deze ziekte genezen kan worden 1. klinisch dood zijn geen hartslag en ademhaling meer hebben 2. afstandelijk, zonder emoties zijn aanpak is nogal.
Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek Stichting tegen Kanker.
Projectoproep Grants 2018: laureaten. Projectoproep Levensloop Grants. U bent hier. Home Gefinancierde projecten Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Wat betekenen deze termen? Fundamenteel of basis-wetenschappelijk kankeronderzoek is erop gericht de mechanismen te begrijpen die tot kanker leiden.
Klinisch gevalideerde bloeddrukmeters.
Klinisch gevalideerde bloeddrukmeters. Er zijn zoveel verschillende types en merken bloeddrukmeters maar wat toont nu aan dat deze werkelijk goed zijn? Klinisch gevalideerd label. Dankzij het klinisch gevalideerd label kunt u er zeker van zijn dat de bloeddrukmeter in goede omstandigheden accurate metingen van de bloeddruk zal verrichten.
Wat is een klinische studie? UZA.
Wat is een klinische studie? Wat is een klinische studie? Wat is een klinische studie? Een wetenschappelijk onderzoek of klinische studie is dus een bundeling van wetenschappelijke vragen. Door een antwoord te zoeken op die vragen hopen de onderzoekers de geneeskunde te verbeteren.
Klinische afdeling VUmc.
Indien patiënten dusdanig ziek zijn dat ze een ziekenhuisopname nodig hebben, komen zij terecht op de klinische afdeling. Het gaat dan om acuut zieke, vooral oude, mensen met bijvoorbeeld infecties met name longontsteking en urineweginfecties, diabetes met complicaties of een combinatie van aandoeningen aan nier, lever of hart.
Gratis woordenboek Van Dale.
Je hebt gezocht op het woord: klinisch. kl i nisch bijvoeglijk naamwoord, bijwoord 1 het ziekbed betreffend 2 met een kliniek in verband staand: een patiënt klinisch behandelen in een kliniek; klinische dood toestand na het intreden van de dood, waarbij afzonderlijke organen nog blijven functioneren 3 negatief steriel, strak modern, te schoon, te netjes; afstandelijk.
Wat is een klinisch psycholoog? Klinisch-Psycholoog.be Zoek psycholoog.
Aansluiten bij een beroepsvereninging betekent dat de psycholoog zich dient te houden aan de deontologische code. Meer uitleg over de deontologische code vindt u hier. Een klinisch psycholoog is geen psychiater, het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en psychiater is dat deze laatste medicatie kan en mag voorschrijven. Meer informatie over het onderscheid tussen een psycholoog, psychiater, psychotherapeut en therapeut vind je hier. Heel wat klinisch psychologen hebben na hun studie klinische psychologie ook een diagnostische en/of één of meerdere therapeutische opleidingen gevolgd.
Orthopedagogen trekken naar het Grondwettelijk Hof Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
De VVKP betreurt dat de orthopedagogen deze stap hebben gezet zonder eerst met ons of het nieuwe kabinet te overleggen. Samen met het kabinet zoeken we naar een oplossing en zolang de gerechtelijke procedure loopt, heeft VVKP zich als belanghebbende opgesteld om de belangen van de klinisch psychologen te vrijwaren. Wat betekent dit?
Klinisch Wikipedia.
Klinisch perfusionist, iemand die zich bezighoudt met de instandhouding van de bloedcirculatie en de extracorporale zuurstofuitwisseling van het bloed bij patiënten waarbij de functie van het hart tijdelijk wordt stilgelegd om een veilige chirurgische behandeling mogelijk te maken. Klinisch teken, een verschijnsel dat een arts klinisch kan vaststellen via lichamelijk of bijkomend onderzoek.
Wat is een klinisch psycholoog / psychotherapeut / psychiater? psychologenkring antwerpen centrum.
Op deze website worden enkel erkende klinisch psychologen voorgesteld. Klinisch psychologen kunnen naast hun vijfjarige academische opleiding nog een aanvullende psychotherapie opleiding volgen. Hiermee verwerven ze uitgebreide kennis omtrent therapeutische interventies en methodieken om psychische klachten te kaderen en aan te pakken. De term psychotherapeut is niet beschermd, wat betekent dat iedereen zich psychotherapeut kan noemen.
Neurologische aandoeningen.
En wat betekent dat voor die patiënt? Dit vlot geschreven boek heeft een unieke invalshoek: zonder te focussen op complexe diagnosen, belicht de auteur het klinisch onderzoek en de symptomen van neurologische aandoeningen, om zo inzicht te bieden in de effecten op het dagelijks functioneren van patiënten met een neurologisch deficit.

Contacteer ons

Op zoek naar wat betekent klinisch?