tweedelijns ggz

Ouderen in de tweedelijns GGZ: over instroom, clientkenmerken en zorgverlening tussen 2003-2007 Vrije Universiteit Amsterdam.
Veerbeek-Senster, MA, Asch, IFM, Pot, AM Nuijen, J 2010, Ouderen in de tweedelijns GGZ: over instroom, clientkenmerken en zorgverlening tussen 2003-2007. in Trendrapportage GGZ 2010. Trimbos Instituut, Utrecht. Ouderen in de tweedelijns GGZ: over instroom, clientkenmerken en zorgverlening tussen 2003-2007.
Vergoeding GGZ en psycholoog Ziektekostenverzekering.nl.
Wanneer jouw psychische problemen of klachten niet worden behandeld vanuit de basis-ggz, dan kan je door huisarts doorverwezen worden naar de gespecialiseerde ggz. Per 2014 is de behandeling van ernstige of complexe stoornissen van de tweedelijns ggz onder de gespecialiseerde ggz gevallen.
Richtlijn zorgt voor betere communicatie tussen huisarts en tweedelijns GGZ NHG.
De NHG-richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts tweedelijns GGZ sluit qua opzet en structuur bij de eerder ontwikkelde NHG-richtlijn huisarts specialist HASP aan. De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met NHG, GGZ Nederland, NIP, NVvP en Nictiz en is gefinancierd door het ministerie van VWS.
eerstelijnsgezondheidszorg vlaamse samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijnsgezondheidszorg.
Skip to main content. Search this site.: De eerste lijn. Men kan de eerste lijn of eerstelijnsgezondheidszorg samenvatten als rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg. Daaronder vallen de huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo en kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychiatrische thuiszorg, diëtisten, apothekers, tandartsen.
tweedelijns ggz Vertaling Nederlands-Frans.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: tweedelijns ggz DE tweedelijns ggz EN tweedelijns ggz ES. Vertalingen tweedelijns ggz NLFR. We hebben geen vertalingen voor tweedelijns ggz in Nederlands Frans.
Verwijzers Psychologenpraktijk Kwadrant.
Tarief en vergoeding. Tarieven onverzekerde zorg. Beroepscode en klachtenregeling. De huidige eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ vormen vanaf 2014 samen de Generalistische Basis GGZ. In het bijbehorende nieuwe vergoedingensysteem in de GB GGZ vervalt de declaratie per consult.
NHG-Richtlijn Informatieuitwisseling huisarts tweedelijns GGZ ICT Zorgkennis.
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap heeft in samenwerking GGZ Nederland en Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg de richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts tweedelijns GGZ ontwikkeld. Deze richtlijn is een belangrijke eerste stap in betere informatievoorziening rond de patiënt met psychiatrische problematiek.
Huisarts krijgt centrale positie in de ggz NHG.
Om goed invulling te kunnen geven aan het beleid rond dit speerpunt zal het NHG nauw samenwerken met de PsyHAG de expertgroep GGZ, zorggroepen, het Trimbos-instituut, de ROSen en GGZ-Nederland. In het webdossier GGZ vindt u alle ggz-gerelateerde informatie en producten van het NHG in één oogopslag bij elkaar: nieuwsberichten, standaarden, scholingsaanbod en de Thuisarts.nl-teksten, maar ook brieven van VWS en de NZa en overige producten.
Wat is het verschil tussen tweedelijns en derdelijns ggz zorg? GoeieVraag.
Ik heb vorig jaar de hele intakeprocedure daar meegemaakt omdat ik een vriendin begeleidde, en bij Altrecht zelf is dat in elk geval geen vereiste. Maar misschien wil jouw huisarts of specialist dat je eerst naar de tweedelijns GGZ gaat?
Basis-ggz GGZ Nederland.
Coronavirus en de zorg. De ggz kan je nu in drie onderdelen onderscheiden: 1 huisartsenzorg met ggzondersteuning waarbij de huisarts signaleert, behandelt of verwijst naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz met ondersteuning van de POH-GGZ, 2 de gespecialiseerde ggz, en 3 de generalistische basis-ggz.
Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld: een inventarisatie en Google Boeken.
2e lijn abuse algemeen allochtone behandelaar behandeling van slachtoffers behandelplan behandelrelatie behandelresultaten beleid bijlagen blijkt boven halen cliënten met seksueel cliëntenonderzoek cognitieve cognitieve therapie compassiemoeheid Crisisopvang dader deskundigheid deskundigheidsbevordering doelgroep eerstelijns hulpverlening eerstelijns instellingen emoties ervaren factoren FIOM gegevens Geïnt gemiddeld gevraagd GGZ-instellingen goed groep cliënten halen van herinneringen herinneringen aan seksueel hulpverlening aan slachtoffers ingaan op herinneringen ingegaan instellingstypen intramurale instellingen items jeugd kenmerken klachtenniveau klachtenniveau na afloop lager klachtenniveau Leren omgaan lichamelijke spanningen maken meegemaakt mishandeling mogelijk onderzoek ontwikkeling openleggende behandeling PAAZ posttraumatische preventie problematiek programma's' protocol prototypische prototypische cliënt psycho-educatie psychotherapie PTSS RIAGG samenhangen seksueel geweld seksueel geweldservaringen seksueel geweldsslachtoffers seksueel misbruik sessies significant slachtoffers van seksueel specifiek aanbod Tabel technieken tevredenheid thema's' therapeut therapeutische therapie Totaal le lijn trauma traumatische herinneringen tweedelijns instellingen type geweld type instelling vaker verkrachting verschillende voorlichting vragenlijst vrijgevestigde hulpverleners vrouwen vrouwenhulpverlening zelfdestructief gedrag zoals zorgprogramma. Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld: een inventarisatie en kwaliteitsevaluatie van de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in de GGZ en de vrouwenopvang in Nederland.

Contacteer ons

Resultaten voor tweedelijns ggz