poh ggz

Veelgestelde vragen: POH-GGZ NIP.
U bent hier: Home Actueel Thema's' Zorgstelsel GGZ Zorgstelsel: Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen: POH-GGZ. Veelgestelde vragen: POH-GGZ. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de POH-GGZ? De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de verwijzing en behandeling van klachten die niet tot de GGZ zorg behoren.
POH-GGZ GGZ Friesland.
Neem voor meer informatie over POH-GGZ van GGZ Friesland contact op met coördinator POH-GGZ Norbert Kuipers via norbert.kuipers@ggzfriesland.nl. GGZ Friesland vindt het belangrijk om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt mailen naar info@ggzfriesland.nl of naar onze contactpagina gaan.
FAQ Wat doet de POH-GGZ?
Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ is een functie en nog geen beroep.
Functieprofiel POH-GGZ.
door de LHV en de Hogescholen is geformuleerd en de verplichtstelling van het Kwaliteitsregister voor POH-GGZ. Onderstaande links beschrijven het profiel van de POH-GGZ uitgebreider.: Aansprakelijkheid POH-GGZ PDF. Landelijke Vereniging POH-GGZ. 8600 AA Sneek. 085-0161067 ma-vr 1000-1700: uur. Privacybeleid POH GGZ.
POH-GGZ Huisartsenpraktijk Peelo huisarts ASSEN.
Bij vermoeden op of aanwezigheid van psychische problematiek kan de huisarts u doorverwijzen naar de PraktijkOndersteuner in de Huisartsenzorg voor de Geestelijke GezondheidsZorg POH GGZ. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn op het gebied van aandacht, opvoedingsvragen, angst en paniek, eenzaamheid, verlies/ rouw, hyperactiviteit, down/somberheid of depressie, slapeloosheid, spanning/stress, burnout en zingeving.
Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ CHE.
340, per module uitgezonderd modules supervisie intervisie. Accreditatie bij de LV POH GGZ voor 30 punten. Een relevante hbo-opleiding MWD, SPH, HBO-V, SPV, psychologie of praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk. Minimaal 2 jaar ervaring in de GGZ. Jij hebt een relevant hbo-diploma bijvoorbeeld social work, hbo-v of psychologie en minimaal 2 jaar ervaring in de GGZ.
POH-GGZ Functieprofiel PRO Praktijksteun.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor Social Work met differentiatie GGZ agoog of post-HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid. Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid.
Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg POH GGZ Cursussen Saxion Parttime School Website.
Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg POH GGZ. Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg POH GGZ. De éénjarige leergang Praktijkondersteuner in de Geestelijke Gezondheidszorg POH GGZ bereidt je voor op de functie van praktijkondersteuner / verpleegkundige met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk.
Mentaal Vitaal POH-GGZ.
Ambulante hulpverlening houdt in dat je hulp krijgt voor je psychische klachten of verslaving in de vorm van een aantal korte behandelsessies therapie. Je wordt niet opgenomen in een ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg GGZ en na elke sessie ga je gewoon weer naar huis.
Voorwaarden POH-GGZ.
Indien de zorgaanbieder in 2015-2016 gebruik maakt van de POH-GGZ module consultatie, levert de zorgaanbieder op verzoek van Menzis de schriftelijke afspraken gemaakt met zorgaanbieders uit de GB-GGZ en S-GGZ over consultatie in 2015 2016 aan en maakt de zorgaanbieder inzichtelijk op basis van ontvangen facturen in hoeverre gebruik is gemaakt van consultatie in 2015 van een psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ of kaderhuisarts GGZ met betrekking tot specifieke patiënten.
POH-GGZ RINO Zuid.
PRAKTIJK ONDERSTEUNER HUISARTS GGZ. RINO Zuid, specialist in het opleiden van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verzorgt sinds 2015 de post-hbo opleiding voor praktijkondersteuner huisarts GGZ POH-GGZ. De opleiding is ontwikkeld binnen de kaders van de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV en de Landelijke Vereniging POH-GGZ LVPOH-GGZ.

Contacteer ons

Op zoek naar poh ggz?