ggz betekenis

Curatieve GGZ Zorgverzekeringswet NIP.
In de Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ staan de transparantie-eisen voor deze curatieve GGZ of geneeskundige geestelijke gezondheidszorg omschreven: publiceren van de wachttijden en publiceren van het kwaliteitsstatuut. Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ NZa. Regelgeving wachttijden publicatie GGZ NZa. Specifieke indeling Curatieve ggz Zvw.
Geestelijke gezondheidszorg.
Behandelaren in de specialistische ggz kunnen voor consultatie en advies terecht bij de experts van TOPGGz afdelingen. Ook kunnen zij hiernaar doorverwijzen als een behandeling vastloopt of zeer gespecialiseerde behandeling nodig is. De Stichting Topklinische GGz TOPGGz stelt op basis van een set strenge criteria vast of een afdeling hoogspecialistische zorg biedt.
Geestelijke gezondheidszorg Wikipedia.
1.3 Eigen risico en eigen bijdrage. 1.4 Kritiek op benchmarketing. 2 In Vlaanderen. 2.2.1 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. 2.2.2 Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. 2.2.3 Psychiatrische ziekenhuizen. 2.2.4 Psychiatrische verzorgingstehuizen. 2.2.5 Beschermd wonen. 2.2.6 Hulpverlening aan drugsverslaafden. 2.2.7 Verenigingen van betrokkenen. 3 Zie ook. 4 Externe links. In Nederland bewerken brontekst bewerken. Aflevering over geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Een op de vier volwassen Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een psychische problemen die behandeling behoeven. Ongeveer een miljoen mensen maakten in 2009 gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. In een studie van Rifka Weehuizen bleek dat de behandeling van veelvoorkomende stoornissen met een hoge ziektelast, zoals burn-out, depressie en angst, een goede kosten-batenverhouding heeft. Het geld dat in de geestelijke gezondheidszorg wordt besteed aan preventie en zorg levert volgens de studie gemiddeld een besparing op van het twintig tot dertigvoudige aan indirecte kosten. Functies bewerken brontekst bewerken. Beschermd wonen van GGZ Drenthe te Meppel. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid NRV splitst de ggz op 1 in de volgende functies.:
Cognitieve Gedragstherapie GGZ Groep.
Bel: 0800 GGZ Groep. Hoe Werkt Het. Hoe Werkt Het. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.
EMDR GGZ Groep.
Door EMDR zullen langzamerhand de herinneringen aan kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. Copyright 2010 2021 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden.
Ggz 4 definities Encyclo.
ggz afkortingUitspraak: xexezt geestelijke gezondheidszorg Voorbeelden: As je psychische problemen hebt, moet je naar een vestiging van de ggz gaan, ggz-instelling. Gevonden op https//www.encyclo.nl/lokaal/1000.: Geestelijke Gezondheidszorg; deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen, biedt tevens preventie.
Wat wordt bedoeld met Artikel 107 de 5 functies? Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.
Naast de behandeling op zich gaat aandacht uit naar herstel en psychosociale rehabilitatie door onder meer themas zoals huisvesting en maatschappelijke integratie op te nemen in het verhaal. De volgende powerpoint geeft een globaal beeld over de filosofie achter de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en zoomt in op de 3 meest vernieuwende zorginitiatieven Psychiatrisch Expertiseteam, Mobiel Crisisteam Mobiel Behandelteam. 2013-2021 Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen Webdesign visionr.
Herstel herstelondersteuning Kenniscentrum Phrenos.
Herstel is in de GGz een relatief nieuw concept dat verwijst naar iets anders dan genezing van ziekte alleen. In een herstelproces wordt de persoonlijke balans hervonden na ervaringen van heftige psychische ontwrichting. Men groeit over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen en ontdekt daarbij verloren gewaande mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder de psychische kwetsbaarheid. Mensen ontdekken dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun psychische ervaringen.
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?
Wat is Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ? Het oude onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ GBGGZ en Specialistische GGZ SGGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen.
Dagg-Cgg Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.
Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg dat erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. Van harte Welkom op onze website! Beste, in de periode september 2017-februar 2018 kreeg ieder van de 20 CGGs Zorginspectie vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid Gezin.
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg CGG Geestelijk Gezond Vlaanderen.
Psychiater, psycholoog of therapeut. Hoe te behandelen? Centrum Geestelijke Gezondheidszorg CGG. De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg CGG begeleiden jaarlijks meer dan 50.000 mensen met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak niet voor opname.

Contacteer ons

Meer resultaten voor ggz betekenis