praktijkondersteuner ggz

Functieprofiel POH-GGZ.
De functie Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen en de stijging van kosten van de relatief duurdere tweede lijn op te vangen. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft toen de LVG Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, is nu INEEN een eerste beschrijving van de functie gemaakt in haar rapport Praktijkondersteuning GGZ in de eerste lijn.
Praktijkondersteuner Wikipedia.
Praktijkondersteuner ggz bewerken. De praktijkondersteuner ggz poh-ggz signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. 4 De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling triage, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.
Praktijkondersteuner ggz: hulp bij psychische problemen Tiel ECT.
Wilt u een afspraak maken met de praktijkondersteuner GGZ, bespreek dit dan met uw huisarts. U wordt teruggebeld door de assistente of door de praktijkondersteuner voor een eerste afspraak. Neem contact op met uw huisarts of met de praktijkondersteuner GGZ.
Beroep Praktijkondersteuner huisarts GGZ YouChooz.nl YouChooz.nl.
Zoek op trefwoord Zoeken. Praktijkondersteuner huisarts GGZ. Praktijkondersteuner huisarts GGZ. Als praktijkondersteuner huisarts GGZ POH-GGZ werk je nauw samen met de huisarts en ben je de rechterhand van de huisarts op GGZ-gebied. Patiënten met psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische klachten hebben zorg van kwaliteit nodig.
Praktijkondersteuner ggz poh-ggz in uw huisartsenpraktijk Mindfit.
Praktijkondersteuner ggz poh-ggz in uw huisartsenpraktijk. Een praktijkondersteuner huisarts ggz poh-ggz beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in uw huisartsenpraktijk. De poh-ggz biedt uw patiënt met psychische en/of psychosociale problemen snel de juiste zorg, op een vertrouwde plek en dichtbij, namelijk in uw eigen praktijk.
De praktijkondersteuner GGZ POH GGZ NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen.
De praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheid maakt deel uit van de ggz. De praktijkondersteuner huisarts is de eerste in de trits POH-generalistische basis ggz specialistische ggz en wordt vergoed op basis van de zorgverzekeringswet. De functie Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg ontstond in 2007.
Praktijkondersteuner GGZ Huisartsenpraktijk van Eerd.
Gerard Stoop als praktijkondersteuner GGZ. Stoop heeft veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch verpleegkundige. Daarnaast heeft hij een aanvullende opleiding gevolgd als praktijkondersteuner GGZ in de huisartenpraktijk. Heeft u klachten van psychische of psychosociale aard, dan kan de huisarts u naar zijn spreekuur verwijzen.
Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ CHE.
Bij complexe problemen verwijs je door naar de tweedelijns zorg. Een baan met een grote verantwoordelijkheid. De post-hbo opleiding tot Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ aan de CHE bereidt je daar grondig op voor. Je maakt kennis met stemmings, angst en aanpassings en persoonlijkheidsstoornissen.
Praktijkondersteuner Ggz-vacatures januari 2019 Indeed.nl.
HBO-V met differentiatie GGZ of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker of GGZ agoog. Gesponsord door PRO Groep vacature opslaan. Praktijkondersteuner GGZ Goirle. Star Medical Diagnostic Center. Praktijkondersteuner GGZ Goirle. Een enthousiaste, doortastende en zelfstandige praktijkondersteuner GGZ die affiniteit heeft met huisartsenzorg.
FAQ Wat doet de POH-GGZ?
De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Huisartspraktijken kunnen sinds 2007 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. De POH-GGZ kan worden gezien als de voordeur van de GGZ.
Praktijkondersteuner GGZ Praktijk Gerretsen.
du Buf werkzaam als praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg POH-GGZ. Zij is een medewerker met kennis van en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten. Wat kan de POH-GGZ medewerker voor u doen? In een gesprek brengt de POH-GGZ medewerker met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. Dit kan een vervolgtraject zijn bij bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling. De POH-GGZ medewerker zal dit advies met u en de huisarts bespreken. De POH-GGZ medewerker kan daarbij dus helpen door.: het verhelderen van problemen.; het geven van advies over behandeling en verwijzing.; in sommige gevallen kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk.; nazorg na behandeling in de GGZ.

Contacteer ons

Meer resultaten voor praktijkondersteuner ggz