praktijkondersteuner ggz

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ POH-GGZ RINO Groep Utrecht.
Wanneer er sprake is van een vermoeden van psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de ggz voor verdere diagnostiek en therapie. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter na terugverwijzing uit de specialistische ggz en onder bepaalde voorwaarden steeds meer door de praktijkondersteuner ggz zelf begeleid.
Functieprofiel POH-GGZ.
De functie Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen en de stijging van kosten van de relatief duurdere tweede lijn op te vangen. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft toen de LVG Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, is nu INEEN een eerste beschrijving van de functie gemaakt in haar rapport Praktijkondersteuning GGZ in de eerste lijn.
Nieuw: functie en competentieprofiel voor praktijkondersteuner GGZ NHG.
Het functie en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV, het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG, PsyHAG en InEen. Het profiel is vervolgens voorgelegd aan verschillende samenwerkingspartners en besproken met de Verpleegkundigen Verzorgenden Nederland VVN en Landelijke Vereniging POH-GGZ.
Praktijkondersteuner GGZ POH-GGZ HAN.nl.
Praktijkondersteuner GGZ POH-GGZ. De functie praktijkondersteuner GGZ POH-GGZ is een nog jonge functie in de huisartsenpraktijk. Daar waar de praktijkondersteuner zich vooral richt op het begeleiden van chronisch zieken en ouderen richt de POH-GGZ zich vooral op mensen met psychisch aandoeningen.
Leergang Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ.
Toelatingseisen: Verpleegkundige met diploma SPV, HBO-V GGZ uitstroomprofiel, B verpleegkundige met twee jaar relevante werkervaring aanvullende scholingen waarmee je kunt aantonen te beschikken over een hbo werk en denkniveau; Maatschappelijk Werker met GGZ ervaring; Psycholoog universitair hbo opgeleid; Sociaal Pedagogische Hulpverlener met twee jaar GGZ ervaring; Verpleegkundig specialist GGZ; of Orthopedagoog GGZ. Na dit traject kun je. als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenomgeving aan de slag met cliënten met geestelijke aandoeningen.
De functie POH GGZ Meesters in de Psychologie.
Al met al is POH GGZ e en uitdagende, afwisselende en bovenal bijzonder leerzame functie. Kijk voor meer informatie over POH GGZ op de website van de landelijke vereniging POH GGZ: www.poh-ggz.nl en klik voor het meest actuele POH GGZ vacature overzicht op de button hieronder.
Hoe gaat het met de praktijkondersteuner-ggz? Archief Website van TPO Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.
De financiële en beleidsbeslissingen van de laatste jaren hebben geleid tot een nieuwe ggz-structuur met een basis-ggz en een specialistische ggz zie figuur 1, met ingang van 2014. Daarnaast is de functie praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg poh-ggz ontwikkeld, dichtbij alle patiënten van de huisartsenpraktijk.
Praktijkondersteuner GGZ: Toelatingseisen NHL Hogeschool.
Praktijkondersteuner GGZ Deeltijd. Home / Praktijkondersteuner GGZ / Toelatingseisen. Voor de cursus Praktijkondersteuner GGZ heb je een relevant hbo of wo-diploma nodig. Hbo en wo-diplomas die toegang geven tot deze cursus zijn onder andere.: Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hbo verpleegkunde met differentiatie GGZ.
Praktijkondersteuner Wikipedia.
Praktijkondersteuner ggz bewerken. De praktijkondersteuner ggz poh-ggz signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. 4 De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling triage, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.
Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ CHE.
Bij complexe problemen verwijs je door naar de tweedelijns zorg. Een baan met een grote verantwoordelijkheid. De post-hbo opleiding tot Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ aan de CHE bereidt je daar grondig op voor. Je maakt kennis met stemmings, angst en aanpassings en persoonlijkheidsstoornissen.
Praktijkondersteuner-ggz maakt verwachtingen waar Archief Website van TPO Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning.
Het is ongeveer vier jaar geleden dat de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg praktijkondersteuner-ggz in de huisartsenpraktijk werd geïntroduceerd, als voortzetting op de ondersteuning door de sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. De praktijkondersteuner-ggz is geen gesubsidieerde voorziening: de zorgverzekering vergoedt deze zorg via een mix van abonnement en verrichtingen in principe aan de huisartsvoorziening waarbij de praktijkondersteuner-ggz in dienst is. Dit in tegenstelling tot indertijd de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, die in de zogeheten consultatieregeling viel. Van de praktijkondersteuner-ggz werd verwacht dat deze minder vanuit een uitsluitend psychiatrisch perspectief zou werken dan de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, die vanuit de ggz in de eerste lijn ging werken.

Contacteer ons

Resultaten voor praktijkondersteuner ggz