opleiding psygoloog

Psychologen OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem.
U bent hier. Een psycholoog heeft aan een universiteit een licentiaatsdiploma of een masterdiploma in de psychologie behaald. Psychologen zijn op diverse terreinen werkzaam: in ziekenhuizen, scholen, in bedrijven, in onderzoeksorganisaties. Klinisch psychologen hebben een opleiding in de klinische psychologie gevolgd.
Onderwijskiezer.
Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven. Psychologie: Algemene opleiding Academische bachelor HO. Psychologie: Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid Academische bachelor HO.
Sofie Raes Psycholoog Lissewege, omgeving Brugge en Zeebrugge Psychotherapie en psychologische ondersteuning.
Een psychiater is in se een arts, die zich specialiseerde in psychiatrische stoornissen en hierbij dan ook vaak een medicamenteuze behandeling opstart. Een psycholoog volgde een opleiding van 5 jaar en probeert via gesprekstherapie en oplossingsgericht denken de emotionele en functionele klachten van mensen terug leefbaar te maken.
Psycholoog Kortrijk Nysa Vandersteene Psychologische hulptherapie.
Een psycholoog volgde een universitaire opleiding van vijf jaar en kan de gedachten, emoties en het gedrag van mensen onderzoeken en/of begeleiden. De titel psycholoog is beschermd in Belgiƫ, wat betekent dat niet iedereen deze titel kan aannemen. Je kan controleren of iemand een psycholoog is via de website van de psychologencommissie.
Therapie en vormingscentrum: Rapunzel.
Informatieavond opleiding RELATIE en GEZINSTHERAPIE. Initiatie in het contextueel werken met de DUPLO-methodiek. Een verhaal van bomen en slakken: werken vanuit het hechtingspe. 2017 Bod Pa Een hommage aan Jean-Marie Govaerts. 4 jarige Opleiding Relatie en Gezinstherapie. 2 jarige Opleiding Contextgerichte zorg.
Opleidingsinstituut PPO.
Zo kun je werkzaam zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van clienten met psychische. Opleiding tot Klinisch Psycholoog. De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
Eerstelijnspsycholoog is een succes.
Hij werkt efficiƫnt om de vele taken en cases die eigen zijn aan de eerstelijnspsychologische functie te kunnen opnemen. Aangepaste opleiding nodig. Bij de start van de pilootprojecten zaten de specifieke competenties van de eerstelijnspsycholoog nog onvoldoende vervat in de basisopleidingen psychologie.
COPP Centrum voor Opleiding, Preventie en Psychotherapie.
Vorming en opleiding Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Vorming en opleiding. Vorming, intervisie en supervisie zijn belangrijk voor klinisch psychologen. Hieronder vind je dan ook een aantal initiatieven die VVKP organiseert of ondersteunt om je als klinisch psycholoog te helpen om up to date te blijven. De VVKP studiedag is een jaarlijks moment waarop we alle klinisch psychologen in Vlaanderen proberen te verenigen rond een maatschappelijk relevant thema.
Groepspraktijk ACSI.
Spanning en stress. Trauma en neuropsychologische problemen bv. Werkzaam als psycholoog bij Jeugdzorg Ter Elst, Duffel. Erkenningsnummer psychologencommissie: 942118665. Erkend gedragstherapeute EMDR-therapeute i.o. Klinisch psychologe optie kind, jeugd en gezin 2006. Kortdurende opleiding gezinsbegeleiding Interactie-academie A'pen, 2008-2009. Gedragstherapeute KU Leuven, 2013.
Psychologie Open Universiteit.
Master Psychology variant Klinische Psychologie. Deze wetenschappelijke opleiding biedt een uitgebreide inhoudelijke verdieping op eerder door u opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het vlak van onderzoek, diagnose en interven. Bachelor 180 EC EC OBBPS-2018-2019. Programma Liberal Arts and Sciences Open bachelor Psychologie.

Contacteer ons

Meer resultaten voor opleiding psygoloog