erkende psychologen

Home Groepspraktijk Eclips.
Multidisciplinair psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen vanaf 3 jaar, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. MAAK KENNIS MET ONS TEAM. Onze praktijk bestaat uitsluitend uit erkende klinisch psychologen en pedagogen. We bekijken op het intakegesprek welke medewerker het beste bij jou past op basis van inhoudelijke specialisatie en persoonlijke stijl.

Waarom een psycholoog ingeschreven op de lijst kiezen? Kunstlaan 3, 1210 Brussel, België. tel: 32 2 503 29 39. fax: 32 2 669 96 86. Linkedin Twitter Facebook. Informatie voor psychologen. Cliënt / Patiënt. Wat bij problemen met uw psycholoog?
Register van klinisch psychologen Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Vanaf 1 september 2016 zullen enkel door de overheid erkende klinisch psychologen toegelaten worden op het register van VVKP. Functie en doel van het register. In de eerste plaats is het de bedoeling dat mensen via het register vlot een klinisch psycholoog kunnen vinden bij hen in de buurt. Klinisch psychologen op het register onderscheiden zich van andere klinisch psychologen.
Wetgeving voor klinisch psychologen.
KONINKLIJK BESLUIT betreffende de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de voorzitter en aan de leden van de Erkenningscommissie van de psychologen die ressorteert onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw. KONINKLIJK BESLUIT tot regeling van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologencommissie.
Psychologenpraktijk OP WEG.
Wij zijn een ambulante groepspraktijk met 4 erkende psychologen, gevestigd te Lembeke. In onze praktijk bieden we psychische hulp aan kinderen, jongeren, ouders alsook aan volwassenen. Deze hulp kan in de vorm van psychodiagnostisch onderzoek, advies, psychologische begeleiding en/of sociale vaardigheidstraining zijn, naargelang de vraag of nood.
Mechelen PsychologenAssociatie.
Er is tevens een samenwerkingsverband onder de vorm van intervisie met collegae-psychologen. Wij waarborgen uiterste discretie over uw vragen. Aangezien wij als als erkende klinisch psychologen werken, zijn wij juridisch gebonden aan onze deontologische beroepscode. Wat er in het therapeutisch proces gezegd wordt, valt onder het strikte beroepsgeheim.
Home Psychologencommissie.
Onze missie bestaat uit de bescherming van patiënten/cliënten van psychologen. Dit brengen we in de praktijk via een verplichte titelerkenning, een deontologische code en een klachtenbehandelingsprocedure. Door zich in te schrijven op onze officiële lijst van psychologen engageren psychologen zich tot het naleven van de officiële deontologische code.
EKATA Groepspraktijk EKATA Psychologenpraktijk.
EKATA bestaat uit een team van psychologen en een psychiater-psychotherapeut die nauw samenwerken. Eén van onze psychologen is ook erkend loopbaancoach. Hierdoor kan je voor heel uiteenlopende klachten bij ons terecht. Al de psychologen die werken bij EKATA zijn erkend door de Belgische Federatie van Psychologen BFP en zijn daardoor gebonden aan een deontologische code.
Klinische psychologie, individuele problemen, relatieproblemen, werkproblemen Psychologenpraktijk Gent Oost-Vlaanderen Haerynck Maria Gent 9000, Tennisbaanstraat 15 Openingsuren.
Erkende Psychologen, erkenningsnummers: 662105090 en 601104631. Postgraduaat in Freudiaans-Lacaniaans Perspectief R.U.Gent. Permanente Vorming A.C.F. Section Clinique Brussel / Parijs. Systeemtheoretische Psychotherapie Interactie-Academie Antwerpen. Leden van de Belgische Federatie van Psychologen BFP. Leden van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen VVKP.
Psychologen FOD Economie.
Accountants en belastingconsulenten. Erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten. Verkoop van timeshares. Belangrijkste stappen om een onderneming op te richten. Een onderneming beheren en ontwikkelen. Einde of schorsing van een onderneming. Een onderneming oprichten. Toegang tot het beroep. Open dropdown containing internal theme search form. De wetgeving beschermt het voeren van de titel, maar niet de uitoefening van het beroep van psycholoog. Voeren van de titel. Om in alle wettelijkheid de titel van psycholoog te voeren, moet u.:
Home Groepspraktijk Psychologen.
Welkom op de website van Groepspraktijk Psychologen. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen 6 erkende psychologen gevestigd in Beerse en Turnhout. Binnen onze praktijk staat goede zorg voor onze cliënten voorop. Om deze goede zorg waar te maken, volgden en volgen we allemaal regelmatig bijkomende opleidingen.

Contacteer ons

Meer resultaten voor erkende psychologen